Win ie­de­re week een PIXUM ca­deau­bon t.w.v. €100,-!

Foodies - - FOODNOTES -

De ve­le sma­ke­lij­ke food-fo­to’s op In­st­agram en an­de­re so­ci­al­m­e­dia­ka­na­len doen je te­gen­woor­dig het wa­ter in de mond lo­pen. Moe­ten jouw ta­fel­ge­no­ten ook al­tijd even wach­ten tot jij de per­féc­te fo­to van je ge­recht hebt ge­maakt? Deel dan nu jouw mooi­ste food­fo­to en maak we­ke­lijks kans op een PIXUM

ca­deau­bon t.w.v. € 100,-! Ge­bruik de bon bij­voor­beeld om fo­to­boe­ken te la­ten druk­ken of om je fa­vo­rie­te her­in­ne­ring le­vens­groot boven de bank te han­gen. Je vindt meer in­for­ma­tie en het fo­to­the­ma van de week op foodies­ma­ga­zi­ne.nl/pixum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.