Work­shop

Foodies - - BOEK -

An­ne-Ma­rij geeft re­gel­ma­tig work­shops en op 26 no­vem­ber is er een apar­te work­shop met het the­ma Sin­ter­klaas. Tij­dens de­ze work­shop van 3,5 uur ga je aan de slag met het ma­ken van kruid­no­ten, ge­vul­de spe­cu­laas, je ei­gen cho­co­la­de­let­ter en meer. Kof­fie en thee met wat lek­kers zijn in­be­gre­pen. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de­keu­ken­van­de­ko­ning.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.