Ri­be­ra del Du­e­ro

Foodies - - ADVERTORIAL -

Ri­be­ra del Du­e­ro is één van Span­jes be­kend­ste wijn­re­gio’s, ge­le­gen ten noor­den van Ma­drid. Hier be­staat 95% van de pro­duc­tie van de 270 wijn­hui­zen uit de Tem­pra­nil­lo druif. De­ze zorgt voor ka­rak­te­ris­tie­ke wij­nen, die goed mat­chen met Spaan­se tapas­ge­rech­ten. Per­fect om thuis eens uit te pro­be­ren! De­ze Vi­ña May­or is ver­krijg­baar bij Gall&Gall.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.