Knik­ker­bak

Foodies - - TERSCHELLINGER CRANBERRY’S -

Om te tes­ten of Joop na de oogst met cran­ber­ry’s voor de ver­s­markt te ma­ken heeft, gooit hij ze over een soort knik­ker­bak met zes hor­des. Ver­se cran­ber­ry’s ho­ren na­me­lijk te stui­te­ren. De cran­ber­ry’s die over al­le zes de hor­des ge­stui­terd zijn, zijn ge­schikt voor de ver­s­markt. “Het groot­ste deel van on­ze cran­ber­ry’s ver­ko­pen we als sap. Als een van de wei­ni­ge pro­du­cen­ten per­sen we het sap di­rect uit de bes in de fles. Van­we­ge het ho­ge per­cen­ta­ge ben­zoë­zuur is het sap zeer lang houd­baar.” Sinds het al­ge­meen be­kend is dat de bes van­we­ge dit ben­zoë­zuur goed is voor blaas en nie­ren, heeft de ver­koop van het sap een enor­me vlucht ge­no­men. Joop: “Vroe­ger had­den we ons fa­briek­je hier op Ter­schel­ling in For­merum, maar we be­gon­nen uit de klui­ten te groei­en. Voor de dis­tri­bu­tie was het ei­gen­lijk ook han­di­ger om ons sap op het vas­te­land te pro­du­ce­ren, dus nu zit­ten we in Har­lin­gen. Dat was wel even slik­ken hoor, als ei­lan­der.” Maar ook op het vas­te­land is Joops be­drijf in goe­de han­den. Zijn ene doch­ter woont in Har­lin­gen en neemt daar de pro­duc­tie waar, zijn an­de­re doch­ter is ver­knocht aan Ter­schel­ling en neemt het be­drijf op het ei­land voor haar re­ke­ning. Joop: “Ho­pe­lijk wordt het een mooi fa­mi­lie­be­drijf. Weet je hoe mijn klein­kin­de­ren me noe­men? La­chend geeft hij zelf het ant­woord: “Jo­pie Bes.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.