Ri­ver­da­le kerst­col­lec­tie

Foodies - - TURKSE ZOETIGHEDEN -

In de aan­loop naar kerst zijn we al­le­maal druk be­zig om ons huis ex­tra sfeer­vol aan te kle­den. Met de kerst­col­lec­tie van Ri­ver­da­le wordt kerst ge­ga­ran­deerd een feest­je met veel goud en bur­gun­dy, zie p. 132 van de­ze foodies ma­ga­zi­ne! Wil jij ook zo’n ga­ve kerst­sfeer in

huis cre­ë­ren? Doe dan mee aan de win­ac­tie. Ri­ver­da­le geeft 2 wind­lich­ten, 2 kan­de­laars, 1 kor­noel­je­tak en een vaas weg. Laat via foodies­ma­ga­zi­ne.nl/win we­ten waar­om jij items uit de kerst­col­lec­tie van Ri­ver­da­le wil win­nen en wie weet ben jij bin­nen­kort ei­ge­naar van de­ze ac­ces­soi­res! Dit jaar maak je na­tuur­lijk je ei­gen fo­to­ka­len­ders bij Pixum! Van ad­vents­ka­len­der met Fer­re­ro- of Kin­der-cho­co­la­de tot een jaar­over­zicht op A3-fo­to­pa­pier. Met keu­ze uit ver­schil­len­de pro­fes­si­o­ne­le pa­pier­soor­ten en for­ma­ten en na­tuur­lijk al­tijd in top­kwa­li­teit. Maak bij­voor­beeld een re­cep­ten­ka­len­der met sei­zoens­ge­bon­den re­cep­ten die pas­sen bij de be­tre en­de maand (bij­voor­beeld as­per­ges in mei, aard­bei­en in ju­ni en pom­poe­nen in sep­tem­ber); heer­lij­ke ca­ke- en taart­re­cep­ten; of ge­woon een snel­le klas­sie­ker voor el­ke dag. Laat je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.