The ma­king of

On­der de kerst­boom en op ta­fel pron­ken we tij­dens de feest­da­gen met eet­ba­re ca­deau­tjes en zelf­ge­maak­te de­li­ca­tes­sen: su­ka­de en ka­ra­melap­pels.

Foodies - - INHOUD -

Re­dac­teur Emil: “Een van de voor­de­len die je als re­dac­tie van een kook­blad hebt, is dat je twee keer per jaar kerst mag vie­ren. Tij­dens de re­dac­ties­hoot (p. 22) leek het al even feest in het vroe­ge na­jaar. De geur van kreeft en ge­vul­de kwar­tel uit de oven, de fees­te­lijk ge­dek­te ta­fel en ie­der­een dres­sed to the ni­nes; het was een le­vens­ech­te ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie voor de­cem­ber.”

Re­dac­teur An­ne:

“Een kersti­ger bes­je dan de cran­ber­ry be­staat niet. De bes wordt al in sep­tem­ber ge­plukt, en houdt het van­we­ge zijn stug­ge schil­le­tje mak­ke­lijk vol tot de feest­da­gen. Op een van die mooie herfst­da­gen dit jaar ver­trok ik naar Ter­schel­ling om mee te hel­pen met de oogst en na de ge­da­ne ar­beid een lek­ker cran­ber­ry­ge­bak­je weg te prik­ken op het ter­ras. Ter­schel­ling is een van de wei­ni­ge plek­ken ter we­reld waar de bes groeit. Hoe de bes­sen op het ei­land te­recht zijn ge­ko­men? Daar be­staat een prach­tig zee­mans­ver­haal over. Je leest het op p. 64.”

Re­dac­teur Re­née:

“Je weet dat je met pro­fes­si­o­nals te ma­ken hebt als er tij­dens een shoot wer­ke­lijk niets fout gaat. De shoot met Hid­de de Bra­ban­der was zo'n dag. Bij bin­nen­komst stond het deeg al te rij­zen en de ko e stond klaar. Daar­naast had on­ze fo­to­graaf Wil­lem pre­cies de­zelf­de sfeer voor ogen als ik, waar­door de sty­ling en de fo­to­gra e als het wa­re van­zelf gin­gen. Ja, het eind­re­sul­taat mag er wat mij be­treft echt zijn. Warm, smaak­vol en om je vin­gers bij op te vre­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.