Boek: The Re­al­ly Qui­te Good Bri­tish Cook­book

Nog zo’n sim­pel ge­recht­je dat een heel chi­que ope­ning kan zijn voor een di­ner. Je pe­kelt eerst de vis zo­dat hij wat ste­vi­ger wordt. Daar­na in­fu­seer je een geu­ri­ge olie met dil­le.

Foodies - - SU­MA­RIO -

Ook bij de Brit­ten krie­belt de len­te in de buik. Drie be­ken­de Brit­se chefs pluk­ken blaad­jes en ko­ken er de ster­ren van de he­mel mee

Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min. + ca. 4 uur wacht­tijd

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

300 g dag­ver­se dik­ke ka­bel­jauw­haas­fi­let ( je kunt ei­gen­lijk el­ke gang­ba­re wit­vis wel ge­brui­ken) zon­der huid 1 ven­kel met loof of 200 g jon­ge ven­kel, ge­hal­veerd 30 g bo­ter 200 ml ex­tra lek­ke­re kar­ne­melk zout en pe­per dil­le-olie 60 g dil­le ge­plukt 100 ml pom­poen­pitolie 1 Leg de ka­bel­jauw­haas­fi­let op een plaat­je of oven­schaal en be­strooi met 2 el zout. Laat zo in de koel­kast mi­ni­maal 4 uur ste­vi­ger wor­den. 2 Maak in­tus­sen de dil­le-olie: breng daar­voor een klei­ne steel­pan met wa­ter aan de kook. Voeg dan de ge­pluk­te dil­le toe en blan­cheer 10 se­con­den. Giet de in­houd van de steel­pan in een me­ta­len ver­giet en laat di­rect koud wa­ter over de dil­le stro­men. Laat goed uit­lek­ken en knijp ook wat uit. Doe de dil­le met de pom­poen­pitolie in een ho­ge maat­be­ker en blend met een staaf­mixer tot een hel­der­groe­ne olie. Je kunt de olie nog een keer ex­tra ze­ven door een met kaas­doek be­kle­de zeef voor een nog hel­der­der re­sul­taat. 3 Start een half uur voor het ser­ve­ren met de ven­kel. Pluk het loof van de ven­kel, be­waar het voor de gar­ne­ring. Snijd de ven­kel in blok­jes van 1 cm. Doe ze met de bo­ter en zout en pe­per naar smaak in een hap­jes­pan. Ver­hit de pan op mid­del­hoog vuur en stoof de ven­kel in on­ge­veer 30 mi­nu­ten zacht en gaar. 4 Ver­wij­der het zout van de vis door hem on­der de kou­de kraan schoon te spoe­len. Dep daar­na droog en snijd schuin in dun­ne plak­jes. 5 Schep op elk bord 2 el van de ge­stoof­de ven­kel. Ver­deel de ka­bel­jauw­haas dak­pans­ge­wijs over de bor­den. Spren­kel er een beet­je van de kar­ne­melk om­heen. Drup­pel er met een le­pel­tje wat dil­le-olie over­heen. Gar­neer met het loof van de ven­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.