Kook­boe­ken

Niks gro­te schoon­maak! Jouw len­te­krie­bels ui­ten zich in een on­weer­staan­ba­re drang om de keu­ken in te dui­ken met groe­ne blaad­jes en ka­kel­ver­se groen­ten. Zes kook­boe­ken voor een fris & t voor­jaar.

Foodies - - IN­HOUD -

Van een wild­pluk­tocht bij je ach­ter­deur tot een smaak­reis door dé kust­stad van het Mid­den-Oos­ten; de­ze kook­boe­ken zet­ten je aan tot ac­tie

Ont­dek je tuin

Wat jij aan­ziet voor on­kruid, is voor Li­set­te Krei­scher voed­sel. De­ze na­tuur­freak in hart en nie­ren is voor­stan­der van ko­ken uit ei­gen tuin. In dit boek laat ze zien wel­ke spe­ci­a­le plan­ten en krui­den er groei­en bij jouw ach­ter­deur en wel­ke fan­tas­ti­sche ge­rech­ten je daar­mee kunt ma­ken in de keu­ken. Wild­pluk­tocht van start in 3,2,1... Li­set­te Krei­scher. The Plant Phar­ma­cy. Kos­mos. 176 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Ge­zond zon­di­gen

“Whe­re he­al­thy and sweet meet”, prijkt op het om­slag. Pre­cies daar komt Ma­riet­te aan bod. Haar re­cep­ten zijn het be­wijs dat je ook ge­noeg­lijk de be­slag­kom uit kunt lik­ken zon­der schuld­ge­voel. Dat je met wat min­der sui­ker, room en vet ook van een zoe­te trak­ta­tie kunt ge­nie­ten. Wat nou zon­di­gen, snoe­pen uit Puur zoet mag al­tijd! Ma­riet­te van Tuyl. Puur zoet. For­te cu­li­nair. 192 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Ge­luk­za­lig­ma­kend

Een mooi kook­broek uit­bren­gen: de Hemsley-zus­jes doen het weer, nu zelfs twee keer. Waar Jas­mi­ne op de ayur­ve­di­sche tour gaat (p. 62), richt Me­lis­sa zich op snel en sim­pel eten. Feel good food in meer dan 125 re­cep­ten; van vis en pa­pil­lo­te tot knol­sel­de­r­ij­sa­la­de ni­çoi­se. Wij lo­pen warm voor de lams­ko­let­ten met munt­olie op bloem­kool­pu­ree. Me­lis­sa Hemsley. Eat Hap­py. Fon­tai­ne. 288 pa­gi­na’s. Prijs: 29,95 eu­ro.

Re­gen­boog­the­o­rie

De grau­we da­gen zijn o ci­eel over. Ble­ke stamp­pot­ten en don­ke­re stoof­scho­tels ma­ken plaats voor fris­groe­ne sa­la­des en hel­der­ro­de soe­pen. Kook vol­gens het motto van Jo­ke Boon – hoe meer kleur op je bord, hoe ge­zon­der je ge­recht – en ont­vang de vi­ta­mi­nes en mi­ne­ra­len met open ar­men. Een ge­not om zo te ko­ken en te eten. Jo­ke Boon. Ko­ken met kleur. Nieuw Am­ster­dam. 256 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Gek op bub­bels

De eer­ste keer bui­ten eten is een feest­je en wat is een feest­je zon­der bub­bels? Met de SPARK­LE-me­tho­de (smaak, prijs, am­bi­an­ce, re­gio, kwa­li­teit, li­fe­sty­le en eten) van vi­no­loog An­ne en wijn­ken­ner Ron kies jij de bes­te cham­pag­ne. In­clu­sief re­por­ta­ges van wijn­gaar­den van over de he­le we­reld; van Frank­rijk tot Bra­zi­lië en Rus­land. Ron Meij­er Bol­tjes, An­ne Wou­ters. Bub­bels. Lan­noo. 208 pa­gi­na’s. Prijs: 22,50 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.