Food­no­tes

Als er iets is waar­in lek­ker en ge­zond sa­men­gaan, dan zijn het ver­se groe­ne krui­den. Maak ge­bruik van al wat groeit en bloeit in het vreug­de­vol­le voor­jaar en kies op p. 10 je fa­vo blaad­jes!

Foodies - - IN­HOUD -

We strui­nen sa­men door de bos­sen voor on­ze fa­vo­rie­te krui­den en pluk­ken de eer­ste groen­ten van de boer z’n land. Blij dat het voor­jaar is!

An­ne: “Je hebt van die kook­boe­ken waar je di­rect al­les uit wil ma­ken. Vet, het nieu­we kook­boek van Bas Rob­ben, is er zo een. Of be­ter nog dan zelf ma­ken – er al­les uit voor­ge­scho­teld krij­gen. Want bij de pre­sen­ta­tie van het boek hoor­de een mid­dag­vul­lend pro­gram­ma met voor­proef­jes. Wat een luxe. Ab­so­lu­te fa­vo­riet was de­ze Tai­wa­ne­se ge­fri­tuur­de kip. Kro­kant, lek­ker krui­dig van smaak en mals van bin­nen. Of­te­wel: kip­nug­gets 2.0. Op p. 28 in de­ze foodies vind je een voor­proef­je van vet­te re­cep­ten om je over te ha­len dit fan­tas­ti­sche boek aan je col­lec­tie toe te voe­gen. Om­dat ik ze tij­dens de boek­pre­sen­ta­tie niet heb ge­proefd, maar wel su­per­be­nieuwd ben, maak ik als eer­ste de bo­te­ri­ge aard­ap­pels met eu­ca­lyp­tus in een klei­korst. Want die zijn zo niet nog leu­ker om te ma­ken dan om op te eten.”

Re­née: “Zijn din­gen een beet­je op het rand­je, dan ben ik er door­gaans als de kip­pen bij. Toen we tij­dens een sa­fa­ri een chee­ta spot­ten, vroeg de ran­ger wie er nog nooit een van dicht­bij had ge­zien. Gre­tig ging mijn hand de lucht in en voor ik het wist zat ik daar: mid­den­in het wild­park in een kuil, sa­men met de ran­ger en een chee­ta op an­der­hal­ve me­ter af­stand. Een cock­tail van angst, adre­na­li­ne en een enor­me kalm­te gier­de door mijn li­chaam. Of het echt slim was, dat be­twij­fel ik, maar het is hoe dan ook het meest ma­gi­sche mo­ment van mijn le­ven. Ook ge­spot op sa­fa­ri in Zuid-Afri­ka: cur­ry­bun­ny, pofad­der en skil­pad­jies. Niet op de sa­van­ne, wel op mijn bord. En nee – ’t is geen ko­nijn, slang of schild­pad. Wat dan wel? Dat ont­dek je op p. 44.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.