’n Avond­je Ita­li­aans

Met de ro­buus­te Ita­li­aan­se keu­ken kun je ook heel chic uit­pak­ken. Van plan een ver­plet­te­ren­de in­druk op je vrien­den te ma­ken? Ga dan voor dit me­nu.

Foodies - - FOODIES -

Ge­roos­ter­de inkt­vis met to­maat, ge­stoofd lam met spruit­jes en bag­na cau­da en cho­co­la­dea­ma­ret­to­mous­se. Drie gan­gen so­phis­ti­ca­ted Ita­li­aans

Ge­roos­ter­de inkt­vis met to­maat en ‘ndu­ja

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 40 min. Per por­tie: ca. 557 kcal 30 g ei­wit 46 g vet 4 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

2 inkt­vis­sen à 250 g, inkt ver­wij­derd,

schoon­ge­maakt; vraag evt. de vis­boer 400 g dat­te­ri­ni mi­ni-pruim­to­ma­ten, ge­hal­veerd 2 teen­tjes knof­look in plak­jes 1 ro­de pe­per in plak­jes ½ bos­je ba­si­li­cum ge­plukt 100 ml olijf­olie 100 g ‘ndu­ja smeer­ba­re Ita­li­aan­se worst*,

ver­krui­meld zout 25 ml olie ½ bos­je plat­te pe­ter­se­lie sap van ½ ci­troen evt. ge­roos­terd zuur­de­sem­brood 1 Snijd de inkt­vis­sen aan een kant open zo­dat een plat­te plak ont­staat. Ver­wij­der al­le stuk­jes mem­braan (het paar­se ge­stip­pel­de vel) voor­zich­tig. 2 Snijd de inkt­vis kruis­lings een paar keer in maar snijd hem niet door. Snijd drie­hoe­ken van ge­lij­ke groot­te van de inkt­vis. Maak de ten­ta­kels schoon, ver­wij­der al­le har­de stuk­ken en hal­veer de ‘bos­jes’ ten­ta­kels in de leng­te. Was de inkt­vis zorg­vul­dig en leg tot ge­bruik in de koel­kast. 3 Doe voor de saus de to­ma­ten in een pan. Voeg de knof­look, de ro­de pe­per en de helft van het ba­si­li­cum toe. Voeg de olijf­olie en de ‘ndu­ja toe en be­strooi met zout. Ver­warm het ge­heel lang­zaam op laag vuur tot de to­ma­ten bij­na open­bar­sten en het vet uit de ‘ndu­ja ge­smol­ten is (ca. 20 mi­nu­ten). 4 Dep de stuk­ken inkt­vis droog met keu­ken­pa­pier. Wrijf de inkt­vis goed in met de olie. Gril de inkt­vis in 1­2 mi­nu­ten in een zeer he­te grill­pan. De inkt­vis zal op­krul­len en goud­bruin wor­den. 5 Leg de inkt­vis in de to­ma­ten­saus en meng voor­zich­tig. Voeg de pe­ter­se­lie en het ci­troen­sap toe. Ser­veer even­tu­eel met het zuur­de­sem­brood. *Zie p. 10. Hou je niet van pit­tig? Ver­vang de ‘ndu­ja dan door wat groe­ne olij­ven of kik­ker­erw­ten.

Lams­vlees met schor­se­ne­ren, spruit­jes en bag­na cau­da

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 4 uur en 30 min. Per por­tie: ca. 1128 kcal 89 g ei­wit 74 g vet 20 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

lams­bout zon­der been ca. 2 kg, open­ge­sne­den sap van 2 ci­troe­nen 500 g schor­se­ne­ren 300 g spruit­jes 100 g bo­ter 2 tak­jes tijm alu­mi­ni­um­fo­lie

Voor de rub

4 tak­jes ro­ze­ma­rijn blaad­jes ge­rist en fijn­ge­hakt 5 teen­tjes knof­look ge­snip­perd ge­rasp­te schil van 2 ci­troe­nen bi­o­lo­gisch 100 ml olijf­olie zout en pe­per

Voor de bag­na cau­da

10 ge­zou­ten an­sjo­vis­jes blik 400 ml melk 2 teen­tjes knof­look ge­peld 150 ml olijf­olie 2 el wit­te­wijn­azijn zwar­te pe­per blen­der 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 160°C / he­te­lucht: 140°C). Meng voor de rub de ro­ze­ma­rijn (op 1 el na), de knof­look en de ci­troen­schil met de olijf­olie en breng op smaak met zout en pe­per. 2 Snijd de vet­te zij­de van het lams­vlees kruis­lings in en wrijf de rub goed in het vlees. Leg de lams­bout met de vet­zij­de naar bo­ven in een braad­slee en dek goed af met alu­mi­ni­um­fo­lie. Braad de lams­bout 3 uur en 30 mi­nu­ten in de oven. Be­drup­pel het vlees re­gel­ma­tig met het braad­vocht om te voor­ko­men dat het vlees uit­droogt. 3 Vul een kom met wa­ter en het ci­troen­sap, op 1 el na. Was en schil de schor­se­ne­ren (draag hand­schoe­nen, ze ge­ven af ) en leg ze di­rect in koud wa­ter met het ci­troen­sap om ver­kleu­ren te voor­ko­men. Snijd de schor­se­ne­ren in stuk­ken van ca. 5 cm en leg ze te­rug in het ci­troen­wa­ter. 4 Ver­wij­der het alu­mi­ni­um­fo­lie van het vlees. Laat de schor­se­ne­ren uit­lek­ken en leg ze in de braad­slee. Braad het ge­heel nog ca. 45 mi­nu­ten en keer het vlees re­gel­ma­tig. 5 Doe voor de bag­na cau­da de an­sjo­vis, de melk en de knof­look in een pan­ne­tje en ver­warm ca. 15 mi­nu­ten op laag vuur. Laat de melk niet ko­ken. Giet het ge­heel zo­dra de knof­look zacht is in de blen­der. Pu­reer het ge­heel glad en voeg ge­lei­de­lijk 150 ml olijf­olie en de azijn toe. Breng op smaak met de apart ge­hou­den 1 el ci­troen­sap en flink wat zwar­te pe­per. Het moet een glad­de emul­sie wor­den. Als de saus schift, kun je hem la­ter op­nieuw in de blen­der glad ma­ken. Houd de saus warm. 6 Maak de spruit­jes schoon en hal­veer even­tu­eel gro­te­re spruit­jes. Blan­cheer de spruit­jes ca. 1 mi­nuut in ko­kend wa­ter met wat zout. Koel de spruit­jes af in ijs­wa­ter. 7 Con­tro­leer of het vlees klaar is: het moet zeer mals zijn en uit el­kaar val­len. Neem het vlees uit de oven, dek af met alu­mi­ni­um­fo­lie en laat ca. 20 mi­nu­ten rus­ten. 8 Bak de spruit­jes in de bo­ter met de tijm. Trek het lams­vlees met 2 vor­ken uit el­kaar en ser­veer het met de ge­roos­ter­de schor­se­ne­ren, de spruit­jes en de bag­na cau­da. Gar­neer evt. met de ove­ri­ge ro­ze­ma­rijn.

BAG­NA CAU­DA BE­TE­KENT LETTERLIJK 'WARM BAD'. DE DIP WORDT IN ITA­LIË TRADTITIONEEL GE­GE­TEN MET BROOD EN GROEN­TEN.

Cho­co­la­de-ama­ret­to­mous­se

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 20 min. + wacht­tijd Per por­tie: ca. 664 kcal 13 g ei­wit 50 g vet 17 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

170 g pu­re cho­co­la­de 4 ei­e­ren ge­splitst 150 ml aman­del­li­keur bijv. Ama­ret­to ge­rasp­te schil van 1 si­naas­ap­pel 2 el si­naas­ap­pel­sap 200 g mas­car­po­ne 20 g aman­del­schaaf­sel ge­roos­terd

1 Smelt de cho­co­la­de au bain­ma­rie (in een kom bo­ven een pan met heet wa­ter). Laat kort af­koe­len. Klop de ei­wit­ten stijf. Roer de aman­del­li­keur en de ei­dooi­ers door de cho­co­la­de en klop goed door el­kaar.

2 Roer eerst 1⁄ van het ei­wit­schuim door de cho­co­la­de en spa­tel 3 ver­vol­gens voor­zich­tig het ove­ri­ge ei­wit­schuim er­door­heen.

3 Ver­deel de mous­se over 4 mar­t­i­ni­gla­zen of tum­blers en zet mi­ni­maal 6 uur in de koel­kast.

4 Klop de si­naas­ap­pel­schil en het sap door de mas­car­po­ne. Ver­deel de mas­car­po­ne over de mous­se. Be­strooi met het aman­del­schaaf­sel.

Ge­roos­ter­de inkt­vis met to­maat en ‘ndu­ja

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.