Sa­lu­te!

Na­ta­fe­len duurt in Ita­lië ge­mak­ke­lijk tot mid­der­nacht. In on­ze dol­ci zit al­vast een vleug­je li­keur ver­werkt, om lek­ker la­zy weg te dro­men bij war­me zo­mer­avon­den in de ci­troen­gaard.

Foodies - - FOODIES -

Sluit je di­ner af in stijl met dol­ci met ’n tik. Een cho­co­la­de-ha­zel­noot­taart met fran­ge­li­co bij­voor­beeld. Of per­zi­ken ge­po­cheerd in pro­sec­co

Aman­del-li­mon­cel­lo­ca­ke

★ ★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 15 min. Per stuk: ca. 552 kcal 10 g ei­wit 40 g vet 38 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 9 stuk­ken

250 g + ex­tra zach­te bo­ter 250 g sui­ker 3 ei­e­ren 100 g po­len­ta ma­ïs­meel 250 g aman­del­meel 1 tl bak­poe­der 3 ci­troe­nen bi­o­lo­gisch crè­me fraî­che om te ser­ve­ren bak­pa­pier evt. alu­mi­ni­um­fo­lie

Voor de si­roop

1 ci­troen 2 el li­mon­cel­lo 3 el sui­ker

1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 160°C / he­te­lucht: 140°C). Vet een spring­vorm in met bo­ter en be­kleed hem met bak­pa­pier. Klop 250 g bo­ter met de sui­ker met een hand­mixer ro­mig.

2 Voeg de ei­e­ren een voor een toe en klop kort door. Spa­tel de po­len­ta, het aman­del­meel en het bak­poe­der er­door­heen. Was de ci­troe­nen met heet wa­ter en wrijf ze droog. Rasp de schil van 3 ci­troe­nen en pers 1 ci­troen uit. Roer het ci­troen­sap en de ci­troen­schil door het be­slag. Giet het be­slag in de spring­vorm en bak de ca­ke 50-60 mi­nu­ten in de oven. Dek de ca­ke even­tu­eel na 30 mi­nu­ten af met alu­mi­ni­um­fo­lie om te voor­ko­men dat hij te bruin kleurt. Haal de ca­ke uit de oven en laat in de spring­vorm af­koe­len.

3 Voor de si­roop Rasp de schil van de ci­troen met een ze­s­teur in fij­ne slier­tjes. Pers de ci­troen uit. Ver­hit het ci­troen­sap met de li­mon­cel­lo, de sui­ker en 2 el wa­ter in een steel­pan op laag vuur tot de sui­ker is op­ge­lost. Ver­hit nog ca. 1 mi­nuut door. Haal de pan van het vuur, voeg de ci­troen­schil toe en laat de si­roop af­koe­len.

4 Haal de ca­ke uit de vorm en stort op een roos­ter. Be­spren­kel met de si­roop. Lek­ker met crè­me fraî­che.

Gra­ni­ta met ker­sen­li­keur

★ ★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 20 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 138 kcal 10 g ei­wit 0 g vet 33 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

300 g ker­sen ont­pit, evt. diep­vries 100 g sui­ker 1-2 el ker­sen­li­keur bijv. ma­ra­schi­no

1 Doe de ker­sen, 300 ml wa­ter en de sui­ker in een kook­pan op mid­del­hoog vuur en kook 10-15 mi­nu­ten op laag vuur tot de ker­sen zacht zijn ge­wor­den.

2 Schenk het meng­sel in een blen­der of keu­ken­ma­chi­ne en maal tot een glad­de pu­ree. Wrijf het meng­sel door een zeef en vang het ker­sen­vocht op. Roer de li­keur er­door­heen. Giet het meng­sel in een diep­vries­be­sten­dig bak­je en zet ca. 1 uur in de diep­vries.

3 Roer de gra­ni­ta ge­du­ren­de de vries­tijd 2-3 keer los met een vork. Haal de gra­ni­ta uit de diep­vries, ver­deel over 4 gla­zen en ser­veer di­rect.

Gra­ni­ta is voor­al po­pu­lair in Si­ci­lië, waar ze be­hal­ve gra­ni­ta's met fruit ook heer­lij­ke ver­sies ma­ken met aman­del, pis­ta­che en kof­fie.

Cho­co­la­de­taart met ha­zel­no­ten­li­keur

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 563 kcal 5 g ei­wit 44 g vet 30 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 12 stuk­ken Voor de bo­dem

200 g cho­co­la­te­chipcookies 75 g bo­ter ge­smol­ten

Voor de vul­ling

200 g melk­cho­co­la­de 200 g pu­re cho­co­la­de 200 ml slag­room 2 el glu­co­se­stroop ver­vang evt. door ho­ning 4 el ha­zel­no­ten­li­keur bijv. Fran­ge­li­co 75 g ha­zel­no­ten fijn­ge­hakt

Voor de crè­me

200 ml slag­room 1 el poe­der­sui­ker 2-3 el ha­zel­no­ten­li­keur bijv. Fran­ge­li­co

1 Ver­krui­mel voor de bo­dem de koek­jes in een keu­ken­ma­chi­ne. Meng met de ge­smol­ten bo­ter. Ver­deel het meng­sel over een spring­vorm (20 cm Ø) en strijk met de bol­le kant van een le­pel glad. Druk het meng­sel aan de ran­den een beet­je om­hoog. Houd de le­pel even­tu­eel tus­sen­door on­der de he­te kraan zo­dat er geen krui­mels aan blij­ven plak­ken. Zet de bo­dem ca. 30 mi­nu­ten in de koel­kast om op te la­ten stij­ven.

2 Smelt voor de vul­ling de melk­cho­co­la­de en de pu­re cho­co­la­de, de slag­room en de glu­co­se­stroop au bain-ma­rie (in een kom bo­ven een pan heet wa­ter op het vuur). Roer de li­keur er­door­heen en laat af­koe­len.

3 Neem de bo­dem uit de koel­kast en ver­deel het cho­co­la­de­meng­sel er­over­heen. Zet de taart te­rug in de koel­kast en laat de cho­co­la­de een nacht op­stij­ven.

4 Neem de vol­gen­de dag de taart uit de koel­kast en strooi de ha­zel­no­ten over de bo­ven­kant en zij­kan­ten. Druk licht aan. Klop voor de crè­me de slag­room, de poe­der­sui­ker en de li­keur stijf en ser­veer er­bij.

Ama­ret­to-room­ijs

★ ★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 20 min. + ca. 12 uur wacht­tijd Per stuk: ca. 437 kcal 8 g ei­wit 33 g vet 27 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

200 g + ex­tra ama­ret­ti Ita­li­aan­se

aman­del­koek­jes, grof ver­krui­meld 700 ml vol­le melk 250 ml slag­room 6 ei­dooi­ers 100 g sui­ker 2 el aman­del­li­keur bijv. ama­ret­to ver­s­houd­fo­lie ijs­ma­chi­ne

1 Doe 200 g ama­ret­ti met de melk in een kom en dek de kom af. Zet de kom mi­ni­maal 8 uur in de koel­kast.

2 Zeef de vol­gen­de dag het melk­meng­sel door een zeef en vang ca. 500 ml melk op. Giet de melk in een pan, voeg de slag­room toe en breng aan de kook.

3 Klop de ei­dooi­ers met de sui­ker los in een kom. Haal de pan van het vuur, roer de aman­del­li­keur door het melk­meng­sel en schenk het meng­sel al roe­rend bij het ei­dooi­er­meng­sel.

4 Schenk het ge­heel in een scho­ne pan en ver­warm op laag vuur al roe­rend tot het in­dikt. Schenk het meng­sel op­nieuw door een zeef in een kom. Dek de kom af met ver­s­houd­fo­lie en laat mi­ni­maal 4 uur he­le­maal af­koe­len in de koel­kast.

5 Giet het kou­de meng­sel in de ijs­ma­chi­ne en laat hem ca. 30 mi­nu­ten draai­en tot het ijs op­ge­ste­ven is. Ser­veer het ijs in bol­le­tjes en gar­neer met een ama­ret­ti.

Pro­secco­per­zi­ken en -fram­bo­zen met per­zi­kli­keur

★ ★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 40 min. Per stuk: ca. 300 kcal 2 g ei­wit 1 g vet 51 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

zout 4 rij­pe per­zi­ken 400 ml pro­sec­co 2 el per­zi­kli­keur of -bran­de­wijn 150 g sui­ker 200 g fram­bo­zen 4 bol­len va­nil­le-ijs of ama­ret­to-room­ijs,

zie hier­naast

1 Breng in een pan wa­ter met wat zout aan de kook. Doe de per­zi­ken in de pan en kook ca. 2 mi­nu­ten. Giet de per­zi­ken af en laat ze af­koe­len. Pel het vel van de per­zi­ken, snijd de per­zi­ken door­mid­den en ver­wij­der de pit­ten.

2 Ver­hit de pro­sec­co met de li­keur en de sui­ker in een steel­pan op mid­del­hoog vuur. Roer tot de sui­ker is op­ge­lost en ver­warm nog ca. 2 mi­nu­ten door. Zet het vuur laag en voeg de per­zi­ken toe. Po­cheer de per­zi­ken ca. 3 mi­nu­ten, haal de pan van het van het vuur en laat de per­zi­ken in de si­roop af­koe­len. Voeg na ca. 10 mi­nu­ten de fram­bo­zen toe aan de si­roop.

3 Schep de per­zi­ken en fram­bo­zen uit de si­roop en ver­deel over bor­den. Ser­veer met de bol­len va­nil­le-ijs. Be­drup­pel met een beet­je van de si­roop.

Pan­na cot­ta “caf­fè lat­te” met kof­fie­li­keur

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 25 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 588 kcal 3 g ei­wit 41 g vet 49 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

2½ blaad­jes ge­la­ti­ne 100 ml es­pres­so 100 ml vol­le melk 300 ml slag­room 80 g riet­sui­ker 1 tl va­nil­le-ex­tract

Voor de si­roop

100 ml es­pres­so heet 100 g sui­ker 1 el kof­fie­li­keur bijv. Borghet­ti

1 Week de ge­la­ti­ne in koud wa­ter. Meng de es­pres­so, de melk en de slag­room in een kom. Schenk ¼ van het meng­sel in een steel­pan en ver­warm op laag vuur. Voeg de riet­sui­ker toe aan de pan en roer tot de sui­ker is op­ge­lost. Neem de pan van het vuur. Knijp de ge­la­ti­ne uit en voeg toe aan de pan. Roer tot de ge­la­ti­ne is op­ge­lost.

2 Schenk het war­me meng­sel door een zeef bo­ven het ove­ri­ge kof­fie­meng­sel in de kom. Roer het va­nil­leex­tract er­door­heen. Ver­deel de pan­na cot­ta over 4 gla­zen en zet ca. 4 uur of een he­le nacht in de koel­kast om op te la­ten stij­ven.

3 Ver­warm voor de si­roop de es­pres­so en de sui­ker en roer tot de sui­ker is op­ge­lost. Roer de li­keur er­door­heen en laat de si­roop af­koe­len. Haal de gla­zen uit de koel­kast en schenk de si­roop over de pan­na cot­ta.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.