Co­lumn

Foodies - - INHOUD -

Re­dac­teur Emil deed een zacht­ro­ze ont­dek­king in de ge­la­te­ria’s van Ca­la­brië en steekt je aan met zijn en­thou­si­as­me. Wij ei­sen ijs! .

Je kent ze wel, van die treu­ri­ge kook­da­gen: je keu­ken staat er­bij als een kraak­pand, de staaf­mixer heeft het be­ge­ven in de bloem­kool­soep, het ba­si­li­cum­plant­je op het aan­recht is op ster­ven na dood, je keert een es wijn om en er valt ziel­loos een drup­pel uit, de kook­plaat is een Jack­son Pol­lock van vet­vlek­ken en je thee­doek is al we­ken aan va­kan­tie toe. Kort­om, er ont­breekt wat reu­ring in je cu­li­nai­re le­ven. In dus­da­ni­ge toe­stand scrol ik mis­troos­tig door web­pa­gi­na’s over de Ita­li­aan­se keu­ken, op zoek naar inspi­ra­tie. Mijn wang leunt steeds zwaar­der op mijn hand, tot mijn oog valt op een klei­ne af­beel­ding van ijs. Ro­ze bol­le­tjes met ge­kon jt fruit er­door­heen met de mys­te­ri­eu­ze naam cre­ma reg­gi­na. Het komt uit Ca­la­brië. Ter­wijl ik iets meer recht­op ga zit­ten, lees ik over een ban­ket­bak­ker uit Reg­gio di Ca­la­bria die zon­der bloem kwam te zit­ten om zijn ban­ket­bak­kers­room mee te bin­den. Wan­ho­pig pro­beer­de hij het met een scheut rum. Te­ver­geefs na­tuur­lijk, maar de smaak van het meng­sel was zo lek­ker dat hij be­sloot om er ijs van te draai­en. Hij doop­te zijn cre­a­tie ‘room uit Reg­gio’ en zijn crè­me-ijs met rum groei­de uit tot stan­daards­maak in heel Ca­la­brië. Op mijn mo­biel lees ik ver­der, om­dat ik in­mid­dels al de deur uit ben om in­gre­di­ën­ten te sco­ren. De ro­ze kleur krijgt het ijs door toe­voe­ging van een scheu­tje al­cher­mes, een schar­la­ken­ro­de, mier­zoe­te krui­den­li­keur die in Ita­lië voor­na­me­lijk in ban­ket­bak­kers­room ge­bruikt wordt. Ik weet ge­noeg: dit moe­ten we on­mid­del­lijk pro­be­ren. Na­tuur­lijk zal ik al­cher­mes ner­gens kun­nen vin­den. Maar er is al geen weg te­rug meer, des­noods laat ik een ban­ket­bak­ker uit Reg­gio di Ca­la­bria een es op­stu­ren.

Emil is re­dac­teur bij foodies. Hij eet graag Ita­li­aans van­we­ge zijn Ita­li­aan­se roots en zijn lief­de voor zoet en vet gaat door de maag, met al­le ge­vol­gen van dien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.