Kook­boe­ken

Foodies - - INHOUD -

Te­le­foon uit, ape­ri­tie e er­bij, be­nen om­hoog en weg­dro­men maar. De­ze kook­boe­ken zijn jouw tic­kets naar Ve­ne­tië, Par­ma en de rest van de laars.

“Mooi in zijn een­voud” “Geen stan­daard reis­gids”

Het ge­zeg­de ‘Chi la­vo­ra man­gia, chi non la­vo­ra man­gia, be­ve e dor­me’ (wie werkt die eet, wie niet werkt die eet, drinkt en slaapt) geeft weer hoe be­lang­rijk eten voor de Ita­li­a­nen is: het is hei­lig. Kook uit een van de­ze Ita­li­aans ge­o­ri­ën­teer­de kook­boe­ken en je be­grijpt het he­le­maal. 4 sei­zoe­nen Ve­ne­tië

Wie Ve­ne­tië zegt, zegt gon­dels en smal­le straat­jes met over­vol­le was­lij­nen. Maar wat weet je over de Ve­ne­ti­aan­se keu­ken? Wist je dat ge­rech­ten als ti­ra­mi­su en car­p­ac­cio ooit daar zijn be­dacht? In Ve­ne­tië laat Nor­man je in 130 klas­sie­ke ge­rech­ten, aan de hand van vier sei­zoe­nen, ken­nis ma­ken met de sma­ken van la Ser­e­nis­si­ma. Rus­sell Nor­man. Ve­ne­tië. Ka­rak­ter. 320 pa­gi­na’s. Prijs: 29,99 eu­ro.

Ge­hei­men uit de laars

Voor ie­der­een die de­ze zo­mer iets an­ders wil zien dan het Co­los­se­um of de to­ren van Pi­sa is er de­ze jne reis­gids van Sas­kia Bal­mae­kers van het blog cia­o­tut­ti.nl. Sas­kia ver­telt je waar in Ita­lië – van Mil­aan in het noor­den tot Na­pels in het zui­den – je het bes­te eet en het mooi­ste ziet, zon­der om­ringd te wor­den door toe­ris­ten. Sas­kia Bal­mae­kers. Mijn Ita­lië. Xan­der Uit­ge­vers. 240 pa­gi­na’s. Prijs: 19,99 eu­ro.

Pas­ta vol­gens top­chefs

Ie­der­een heeft zijn ei­gen re­cept voor pas­ta carbonara of spa­ghet­ti al ragù, zo ook in­ter­na­ti­o­na­le chefs als (wij­len) An­to­nio Car­luc­cio, Ser­gio Her­man en Nick Bril. Gio­van­ni D’ Api­ce sprak de­ze top­chefs over hun oer­re­cep­ten van de­ze Ita­li­aan­se top­ge­rech­ten en bun­del­de de pa­rel­tjes in dit boek met als the­ma de Ita­li­aan­se ar­me­luis­keu­ken. Gio­van­ni D’Api­ce. Pas­ta. Il Pri­mo Pi­at­to. Uit­ge­ve­rij Lan­noo. 192 pa­gi­na’s. Prijs: 29,99 eu­ro. Ver­heug je al­vast op dit boek dat be­gin ju­ni ver­schijnt!

“Ba­sis van on­ze mo­der­ne keu­ken” “Po­len­ta en ge­fri­tuur­de pas­ta” “Het ver­haal van var­ken tot ham”

We­reld­se ham­men

Van Ita­li­aan­se pro­s­ci­ut­to di Par­ma tot Spaan­se Pa­ta Ne­gra en Fran­se Jam­bon de Bay­on­ne: in Ham reis je door de Eu­ro­pe­se we­reld­ver­maar­de ham­cul­tuur. Dae­nin­ck ver­telt het ver­haal van var­ken tot ham, met oog voor geur, tex­tuur, ui­ter­lijk en smaak en geeft je ant­woord op die ene ham­vraag: waar ter we­reld eet je de lek­ker­ste ham? Ste­faan Dae­nin­ck. Ham. Lan­noo. 176 pa­gi­na’s. Prijs: 19,99 eu­ro. Ver­schijnt 1 ju­ni.

Mo­der­ne gou­den eeuw

De keu­ken van de ze­ven­tien­de eeuw? Daar­in werd ge­bra­den, ge­stoofd, ge­bak­ken, ge­kon jt en ge­kookt. Met in­gre­di­ën­ten uit het sei­zoen, van kop tot staart, lang­zaam ge­gaard, zelf ge­kweekt en zon­der ver­spil­ling. Zo­als we dat nog doen. In de gou­den eeuw werd de ba­sis ge­legd voor on­ze mo­der­ne keu­ken. Hen­zen il­lu­streert dat in dit boek­je met 30 au­then­tie­ke re­cep­ten: van gei­ten­bok­pas­tei tot ker­vel­soep. Ma­non Hen­zen. Kook­boek van de Gou­den Eeuw. Uit­ge­ve­rij Het Zwar­te Schaap. 80 pa­gi­na’s. Prijs: 9,95 eu­ro.

Het bes­te uit Ve­ne­to

Meer aan­dacht voor Ve­ne­tië komt van An­toi­net­te Coops. Ze­ven­tien jaar ge­le­den ver­huis­de ze naar het land van schoon­heid en ver­val en zon­ni­ge cha­os. Voor­al aan de Ve­ne­ti­aan­se keu­ken raak­te ze ver­knocht en in Man­gia­mo! steekt ze je met haar lief­de aan. Ze laat zien wat er ge­ge­ten wordt in Ve­ne­to en geeft in­wo­ners uit de streek het woord. Maak met dit boek gnoc­chi van de alm­boer­de­rij, krui­mel­koek met po­len­ta­meel en ge­fri­tuur­de zoe­te pas­ta en neem van Coops aan: ook zon­der een koks­di­plo­ma kan een Ne­der­lan­der lek­ker Ita­li­aans le­ren ko­ken. Met een beet­je aan­dacht, wat lief­de, goe­de in­gre­di­ën­ten en dit mooie boek speel jij het klaar. An­toi­net­te Coops. Man­gia­mo! Nieuw Am­ster­dam. 256 pa­gi­na’s. Prijs: 27,99 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.