FOOD­NO­TES

Ner­gens is de keu­ken lo­kaal zo ver­schil­lend als in Ita­lië. Ie­de­re streek, ie­de­re stad en zelfs ie­de­re fa­mi­lie kent zijn ei­gen cu­li­nai­re tra­di­ties. Wij ont­fut­sel­den er een paar, daar on­der in de laars in Ca­la­brië.

Foodies - - FOODNOTES -

Emil:

“In het kleur­rij­ke pan­the­on van Ita­li­aans schep­ijs heb je moei­lij­ke (p. 112) en mak­ke­lij­ke sma­ken, maar het lau­rier­dro­pijs uit Ca­la­brië in dit num­mer (p. 23) is wel he­le­maal een fluit­je van een cent. Daar kwam ik ach­ter bij het tes­ten van het re­cept. De stuk­jes lau­rier­drop maal je als kof­fie­bo­nen met een ou­der­wets kof­fie­mo­len­tje een­vou­dig tot poe­der. Ver­der heb je al­leen sui­ker, melk en slag­room no­dig. En een ijs­ma­chi­ne na­tuur­lijk, maar welk zich­zelf res­pec­te­rend mens heeft die niet? Ik was echt blij ver­rast dat je zo mak­ke­lijk zulk lek­ker ijs kunt ma­ken. Dit dro­pijs werd met­een een van mijn fa­vo­rie­ten, een­tje waar­van ik nog vaak ga ge­nie­ten."

Pau­lien, moe­der van An­ne:

“Ter ere van Moe­der­dag ging ik voor de­ze foodies sa­men met An­ne de keu­ken in om Ita­li­aans te ko­ken, ont­zet­tend leuk om te doen! Sa­men ko­ken heeft veel met ge­voel te ma­ken – wij vin­den el­kaar in het cre­a­tie­ve pro­ces van ko­ken. Dat be­gint al bij het strui­nen over de markt. Lek­ke­re din­gen ko­pen, on­der­tus­sen be­den­ken wel­ke sma­ken goed com­bi­ne­ren en daar re­cep­ten bij ver­zin­nen. Ook grap­pig dat we heel van­zelf­spre­kend on­ze ei­gen ‘ta­ken’ heb­ben in de keu­ken en el­kaar niet in de weg lo­pen. Sa­men ko­ken is lek­ker en­thou­si­ast be­zig zijn, blij zijn met de ge­rech­ten als ze goed sma­ken, ze leuk op­die­nen en ge­zel­lig eten. En of je nou met je moe­der, doch­ter, zoon, vriend, tan­te, echt­ge­noot of oma de keu­ken in­duikt, de re­cep­ten van­af p. 28 sma­ken sa­men ge­kookt het lek­kerst.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.