Pit­ti­ge olie

Foodies - - FOODNOTES -

Met een pit­ti­ge olie ge­trok­ken van ro­de pe­per kun je in de Ca­la­bri­sche keu­ken al­le kan­ten op. En je maakt het een­vou­dig: Ver­wij­der de steel­tjes van de pe­pers en snijd de pe­pers in stuk­jes. Meng ze met ink wat grof zee­zout en een klein scheu­tje azijn, zo­dat het vocht uit de pe­pers trekt. Giet de pe­pers af. Schenk ca. 1 cm olijf­olie in een ge­ste­ri­li­seer­de pot en vul de pot aan met stuk­jes ro­de pe­per. Druk het ge­heel aan en schenk er olie bij tot de pe­pers he­le­maal on­der­staan. Laat de pot af­ge­slo­ten ca. 2 we­ken staan. Vul even­tu­eel olie aan als je ziet dat de pe­pers veel olie heb­ben op­ge­no­men. Ge­bruik de olie voor over de piz­za, pas­ta of om brood in te dip­pen. De pe­pers zelf ge­bruik je bij­voor­beeld in sau­zen.

Pe­pers kun je ook in­vrie­zen: hak ze in fij­ne stuk­jes en be­waar in een gla­zen pot in de diep­vries. Schraap er met een vork bo­ven de pan wat uit als je gaat ko­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.