Ita­li­aan­se kwa­li­teit

Foodies - - CALABRIË -

Ita­li­aan­se re­cep­ten zijn vaak een­vou­dig van aard en wor­den be­reid met slechts een paar in­gre­di­ën­ten. Kwa­li­teit is daar­bij van groot be­lang. We kook­ten in dit Ita­lië-num­mer daar­om met heel veel ple­zier met de pro­duc­ten van Berg­food, een spe­ci­a­list in het le­ve­ren van pro­duc­ten uit Ita­lië en het Mid­del­land­se Zee­ge­bied. Berg­food is al­tijd op zoek naar de bes­te Ita­li­aan­se pro­du­cen­ten en kiest al­tijd voor kwa­li­teit. Of het nu om de olijf­olie van Co­la­vi­ta gaat, om de olij­ven van De­li de Pa­o­lo of om de kap­pe­rap­pel­tjes van De­li­ci­as; de kwa­li­teit is top. En juist in een­vou­di­ge re­cep­ten als de Ita­li­aan­se, proef je dat ge­lijk. Je vindt de pro­duc­ten van Berg­food bij de groot­han­del en bij al­le gro­te su­per­mark­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.