Ont­dek de ve­ge­ta­ri­sche keu­ken

Foodies - - LEKKER DOOR DE WEEK -

Wie vroe­ger in een res­tau­rant ve­ge­ta­risch wil­de eten, kwam niet ver­der dan een sa­la­de gei­ten­kaas of een qui­che en naar een vlees­ver­van­ger kon je in de su­per­markt wel uren zoe­ken. In­mid­dels is het ve­ge­ta­ri­sche tij vol­le­dig ge­keerd, schie­ten de ve­ga ca­fés uit de grond en we­ten steeds meer men­sen; va­ker ve­ge­ta­risch eten is goed, voor mens én mi­li­eu. En het be­lang­rijk­ste: ve­ge­ta­risch eten is ook nog heel lek­ker. Dat be­wij­zen we met de­ze spe­ci­al. Want wie niet di­rect naar vlees grijpt, grijpt naar gra­nen, peul­vruch­ten, no­ten, kaas, pad­den­stoe­len of groen­ten. En daar kun je vol­op mee va­ri­ë­ren. Van knap­pe­ri­ge sa­la­des en ro­mi­ge soe­pen tot Ita­li­aan­se pas­ta’s en In­di­a­se cur­ry’s – de mo­ge­lijk­he­den in de ve­ge­ta­ri­sche keu­ken zijn on­ein­dig lek­ker! In de­ze spe­ci­a­le uit­ga­ve zijn de lek­ker­ste ve­ge­ta­ri­sche re­cep­ten uit foodies voor jou ver­za­meld, voor als je af en toe geen vlees of vis wilt eten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.