Ro­sa kookt op ge­voel en er­va­ring en werkt niet met vas­te ge­wich­ten en kook­tij­den. Daar­om zijn de­ze re­cep­ten wat ‘vrij­er’ dan nor­maal.

Foodies - - INTERVIEW -

Orec­chiet­te met ci­me di ra­pa

Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min.

In­gre­di­ën­ten

ci­me di ra­pa* orec­chiet­te ca. 100 g per per­soon knof­look naar smaak ro­de pe­per naar smaak olijf­olie evt. ri­cot­ta sa­la­ta** 1 Maak de ci­me di ra­pa schoon. Kook de orec­chiet­te vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king beet­gaar in wa­ter met wat zout. 2 Kook in­tus­sen de ci­me di ra­pa 10-15 mi­nu­ten in wa­ter. Pel en snip­per de knof­look. Maak de ro­de pe­per schoon en snijd hem in rin­ge­tjes. Giet de ci­me di ra­pa af en bak hem kort met de knof­look en de ro­de pe­per in een scheu­tje olijf­olie in een koe­ken­pan. 3 Giet de pas­ta af, voeg hem toe aan de groen­te in de koe­ken­pan en meng door el­kaar. Ser­veer even­tu­eel be­strooid met ge­rasp­te ri­cot­ta sa­la­ta. *Ge­bruik het­zelf­de ge­wicht aan ci­me di ra­pa als het ge­wicht aan pas­ta. **Ri­cot­ta sa­la­ta is ge­droog­de, ge­zou­ten ri­cot­ta die je kunt ras­pen en hoort of­fi­ci­eel bij dit ge­recht. Ge­bruik on­der geen be­ding par­me­zaan bij dit ge­recht, dat is not do­ne.

Tuin­bo­nen­pu­ree met ca­ta­logna

Be­rei­dings­tijd: ca. 2 uur + 1 dag wacht­tijd

In­gre­di­ën­ten

ge­droog­de tuin­bo­nen ca. 75 g per per­soon olijf­olie zout ca­ta­logna* 1 Leg de ge­droog­de tuin­bo­nen een dag van te­vo­ren in een kom met ruim wa­ter om ze te we­ken. 2 Ver­wij­der de vol­gen­de dag het grij­ze vel­le­tje van de tuin­bo­nen. Kook de bo­nen in twee de­len wa­ter op een deel bo­nen tot ze uit el­kaar val­len (ca. 2 uur). Pu­reer de bo­nen met een staaf­mixer glad. Breng de pu­ree op smaak met olijf­olie en zout. 3 Maak de ca­ta­logna schoon, snijd hem in stuk­ken en blan­cheer hem kort in ko­kend wa­ter. Bak de ca­ta­logna kort in een scheu­tje olijf­olie in de koe­ken­pan. Ser­veer de pu­ree ge­gar­neerd met de ca­ta­logna en be­spren­kel met een scheu­tje olijf­olie. *Ca­ta­logna is een sei­zoens­ge­bon­den pro­duct, en is in mei niet meer te krij­gen. Ver­vang even­tu­eel door ge­bak­ken punt­pa­pri­ka: maak de punt­pa­pri­ka schoon, ver­wij­der de zaad­lijs­ten en bak de punt­pa­pri­ka kort in een scheu­tje olijf­olie.

Kar­doen met ge­kruid brood­kruim

Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min.

In­gre­di­ën­ten

kar­doen brood­kruim* zout en pe­per pe­ter­se­lie fijn­ge­hakt knof­look ge­peld en ge­snip­perd ge­rasp­te par­me­zaan olijf­olie 1 Maak de kar­doen schoon en trek de har­de ve­zels er­af. Snijd de ste­len in plak­jes en kook ze ca. 15 mi­nu­ten in wa­ter. Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). 2 Meng het brood­kruim naar smaak met zout, pe­per, pe­ter­se­lie, knof­look en par­me­zaan. Giet de kar­doen af. Ver­deel een scheu­tje olie over een oven­schaal. Ver­deel de kar­doen er­over en be­strooi met het ge­krui­de brood­kruim. Bak het ge­heel in de oven tot het brood­kruim mooi goud­bruin is. *Maak zelf brood­kruim, bij­voor­beeld van ge­roos­terd oud brood dat je fijn­maalt. Dat is lek­ker­der dan kant- en-klaar pa­neer­meel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.