PROEF DE ITA­LI­AAN­SE SFEREN

MET DE­ZE SPE­CI­A­LE TIPS

Foodies - - INTERVIEW -

La Pic­co­la Ita­lia

Ge­ves­tigd in Mid­del­burg, in een mo­nu­men­taal pand in het cen­trum. Res­tau­rant La Pic­co­la Ita­lia is een plek voor jong en oud, waar au­then­tiek Ita­li­aans eten wordt ver­e­nigd met een Zeeuw­se twist. Het res­tau­rant wordt ge­rund door een gro­te Ita­li­aan­se fa­mi­lie, waar on­der­tus­sen de der­de ge­ne­ra­tie ook met hart en ziel mee­werkt! la­pic­co­lai­ta­lia.nl - MID­DEL­BURG

Sa Lol­la

Sinds 1978 is het Ita­li­aan­se res­tau­rant Sa Lol­la een waar be­grip in Wa­ge­nin­gen en om­trek. Sa Lol­la heeft dit te dan­ken aan de ge­zel­li­ge sfeer, de voor­tref­felij­ke en unie­ke ver­za­me­ling wij­nen en na­tuur­lijk de rui­me keu­ze aan over­heer­lij­ke ge­rech­ten. Sa Lol­la dankt haar naam aan een van de eer­ste res­tau­rants op het Ita­li­aan­se ei­land Sar­di­nië. sal­ol­la.nl - WA­GE­NIN­GEN

Por­to Ca­sa

Ge­niet van ver­se piz­za’s, pas­ta’s, vlees- en vis­ge­rech­ten. Proef de huis­ge­maak­te ti­ra­mi­su en se­mi fred­do. Veel­al van lo­ka­le bo­dem en dag­vers. Be­zoek Por­to Ca­sa, ge­le­gen in het wa­ter­sport­dorp Eer­ne­wou­de en er­vaar het zelf. porto­ca­sa.nl - EER­NE­WOU­DE

Ris­to­ran­te Gi­uli­a­no’s Trat­to­ria Ro­dolfo Iets voor jou?

Wat is er lek­ker­der dan ge­nie­ten van een ei­gen­ge­maak­te piz­za in de tuin of op het ter­ras met een heer­lijk glaas­je wijn? De ge­zel­li­ge sfeer wordt ver­sterkt door het ge­luid en de warm­te van knap­pe­rend vuur en de geur van een ei­gentijd­se loun­ge­set van ge­bruik­te wijn­va­ten. Iets voor jou? Bekijk de piz­za­ovens of kom langs in de show­room. Proost! piz­za­oven­ko­pen.nl - ENS Bij Trat­to­ria Ro­dolfo wordt er uit­slui­tend ge­werkt met dag­ver­se pro­duc­ten, hier­door wordt er zon­der vas­te kaart ge­werkt. Al­les is huis­ge­maakt en het me­nu wordt aan ta­fel uit­ge­legd, wel­ke rijk is aan ver­se pas­ta’s, vis, vlees én ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten. Het res­tau­rant wordt ge­rund door va­der en doch­ter Es­po­si­to. Tip: pro­beer de be­ken­de truf­fel­pas­ta in par­me­zaan­se kaas! trat­to­ri­a­ro­dolfo.nl - NOOTDORP Al sinds 1996 is Ris­to­ran­te Gi­uli­a­no’s dé plek om heer­lijk te ta­fe­len on­der het ge­not van goe­de wijn en klein­scha­li­ge Ita­li­aan­se streek­pro­duc­ten. Een au­then­tiek fa­mi­lie­be­drijf waar tra­di­tie en kwa­li­teit na meer dan twin­tig jaar nog steeds hoog in het vaan­del staan. Pas­ta­ge­rech­ten zijn de spe­ci­a­li­teit, maar in over­leg kan al­les ver­zorgd wor­den. gi­uli­a­nos.nl- DEN HAAG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.