Ko­nijn in wit­te wijn

Foodies - - BOEK -

Dit is het per­fec­te voor­beeld van een To­scaan­se be­rei­ding, waar­bij het vlees zo mals wordt dat het van het bot valt en de saus wordt in­ge­kookt tot een goed­je met een in­ten­se uma­mis­maak en sa­men met brood of stuk­jes ko­nijn wordt op­ge­peu­zeld. Ga op zoek naar je in­ner­lij­ke To­scaan­se plat­te­lan­der en eet met je vin­gers. Dit re­cept is af­kom­stig uit de streek rond San Gi­mig­na­no, waar de ver­nac­ci­a­druif voor hun be­roem­de wijn wordt ver­bouwd. Ver­nac­cia is droog en ci­trus­ach­tig en past per­fect bij het ge­recht, dus ga op jacht naar één of twee fles­sen.

In­gre­di­ën­ten voor 6 per­so­nen

1 ko­nijn 1,6 kg, in 12 stuk­ken, of 1 kip, in stuk­ken 10 g ro­ze­ma­rijn­naald­jes 1 dik teen­tje knof­look ge­peld 1½ tl zout vers­ge­ma­len zwar­te pe­per 6 el ex­tra ver­gi­ne olijf­olie 400 ml dro­ge wit­te wijn zo­als Ver­nac­cia 50 g Ka­la­ma­ta-olij­ven of an­de­re smaak­vol­le zwar­te olij­ven, met pit Voor er­bij brood om in de saus te do­pen spi­na­zie ge­bak­ken aard­ap­pels of ge­stoom­de groen­ten 1 Snijd los­se stuk­jes vet van het vlees en spoel het vlees af om klei­ne, los­se bot­jes te ver­wij­de­ren. Dep droog met keu­ken­pa­pier. Maak een batt­u­to met de ro­ze­ma­rijn, de knof­look, het zout en een flin­ke snuf pe­per (zie ka­der). 2 Ver­hit de olijf­olie in een gro­te koe­ken­pan met an­ti­aan­bak­laag op mid­del­hoog vuur. Voeg de batt­u­to toe en bak cir­ca 1 mi­nuut. Leg het vlees in de pan en bak 10 tot 15 mi­nu­ten, tot het aan al­le kan­ten goud­bruin is (houd in de ga­ten of het vlees en de batt­u­to niet ver­bran­den). 3 Voeg dan de wijn toe en laat 30 tot 40 mi­nu­ten met een dek­sel op de pan op mid­del­hoog vuur ga­ren, tot de wijn tot cir­ca 100 ml is in­ge­kookt. Als de saus nog te dun is, laat de saus dan nog even zon­der dek­sel op de pan ko­ken. Voeg de olij­ven toe en laat nog 10 mi­nu­ten met een dek­sel op de pan ko­ken. Ser­veer met brood om in de saus te do­pen, spi­na­zie, ge­bak­ken aard­ap­pels of ge­stoom­de groen­ten.

Batt­u­to is een mix van fijn­ge­hak­te smaak­ma­kers, of aro­mi zo­als de Ita­li­a­nen zeg­gen. Het is een har­ti­ge ba­sis die wordt ge­bruikt om sau­zen, stoof­scho­tels, vis of ge­grild vlees op smaak te bren­gen, maar wordt ook op ge­roos­terd brood met wat olie...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.