Het smaak­vol­le feest van Big Gr­een Egg

Foodies - - COLOFON -

Fans van ech­te smaak: zet 17 ju­ni in je agen­da. Dan vindt na­me­lijk de Flavour Fair van Big Gr­een Egg plaats, het smaak­vol­ste cu­li­nai­re eve­ne­ment van het mo­ment. Denk aan 150 Big Gr­een Eggs, uit­da­gen­de work­shops en over­heer­lij­ke ge­recht­jes. Tien­tal­len food­pro­fes­si­o­nals la­ten je ken­nis­ma­ken met de nieuw­ste kook­tech­nie­ken en -trends. Hét eve­ne­ment om inspi­ra­tie op te doen voor een nieuw kook­sei­zoen en het is een cu­li­nai­re dag om nooit te ver­ge­ten. Wil jij de­ze au­then­tie­ke Big Gr­een Egg be­le­ving er­va­ren? Doe dan mee met de prijs­vraag en maak kans op twee kaar­ten voor de Flavour Fair 2018 op Va­der­dag, zon­dag 17 ju­ni (t.w.v. 49,50 eu­ro per stuk). Ga naar foodies­ma­ga­zi­ne.nl/win en geef ant­woord op de vol­gen­de vraag: Sinds welk jaar be­staat de Big Gr­een Egg?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.