Boek: Ko­ken­met­zee­wier

Foodies - - VOORWOORD - Tekst: Yvon­ne Door­ten

Toi­ne Wil­ke aka Toi­ne de zee­wier­man over­tuigt ons waar­om we wat va­ker uit de zee zou­den moe­ten eten en daar­voor was wei­nig over­re­dings­kracht no­dig . . . .

Toen je de­ze zo­mer het glib­be­ren­de groe­ne wier in de zee tus­sen je te­nen uit vis­te, be­gon je toen te wa­ter­tan­den? Waar­schijn­lijk niet. Toch zou je zee­wier een kans moe­ten ge­ven op je eet­ta­fel, zegt Toi­ne Wil­ke, aka de zee­wier­man. Hij pro­beert zee­groen­ten al ja­ren op de kaart te zet­ten. Zijn nieuw­ste troef? Zijn boek Ko­ken met zee­wier en zil­te groen­te. Wan­neer at je zee­wier voor het eerst?

“Dat was in 2009 toen ik op Ba­li aan het sur­fen was. Er wa­ren die dag geen gol­ven, dus ik was rus­tig wat aan het rond­ped­de­len. Op een ge­ge­ven mo­ment duikt de sur­fer naast mij naar be­ne­den om even la­ter weer boven te ko­men met een blaad­je zee­wier in zijn han­den. Hij scheurt het in twee­ën en geeft de helft aan mij: “Hier, eet maar op, is lek­ker!”. Om­dat hij zelf al op de an­de­re

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.