Co­lumn Emil

Foodies - - INHOUD -

Er was één ding wat ze bij Emil thuis vroe­ger al­tijd op voor­raad had­den: can­tuc­ci­ni. In­mid­dels hoeft Emil niet meer naar de groot­han­del maar bakt hij de koek­jes zelf ...........

Als er één koek­je is waar ik mee op­ge­groeid ben, dan is het de can­tuc­ci­no. Dit aman­del­koek­je uit To­scane vorm­de een vast on­der­deel van het le­ven, we had­den het ge­woon al- tijd in huis. Als je des­tijds mijn bloed had ge­prikt, zou het waar­schijn­lijk voor tach­tig pro­cent uit can­tuc­ci­ni be­staan. We na­men de koek­jes een paar keer per jaar mee uit Ita­lië of ze wer­den door be­zoe­ken­de fa­mi­lie­le­den mee­ge­bracht. Zo­dra ze hier op de markt kwa­men volg­den maan­de­lijks rit­ten met de sta­ti­on­car naar Ita­li­aan­se im­por­teurs en groot­han­dels in de re­gio. Vas­te plek voor de ge­zins­voor­raad was een gro­te kist in de in­bouw­kast vol met ki­lo­ver­pak­kin­gen van Sapo­ri uit Sie­na, on­ze huis­can­tuc­ci­ni. De moei­te om ze zelf te ma­ken nam ik ei­gen­lijk nooit want, waar­om? Er was al­tijd die enor­me voor­raad. Tot ik een keer dit re­cept pro­beer­de dat ik ja­ren ge­le­den van een bak­ker in Flo­ren­ce kreeg. Het komt qua smaak en geur ake­lig dicht in de buurt van de can­tuc­ci­ni die we al­tijd in huis had­den. Idi­oot dat ik het re­cept zo lang heb la­ten lig­gen. Wan­neer ik de­ze koek­jes bak en de oven­deur open­trek, voelt het echt als thuis­ko­men. Je kunt ze na de maal­tijd ser­ve­ren met vinsan­to des­sert­wijn zo­als het hoort vol­gens de reis­gid­sen, maar om eer­lijk te zijn de­den we dat in de prak­tijk nooit. We za­gen het niet echt als een chic koek­je, meer als ba­sis­be­no­digd­heid. Dus eet ze wat mij be­treft lek­ker wan­neer je wil, met een glas melk of een kop kof­fie.

Can­tuc­ci­ni

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur In­gre­di­ën­ten voor 90-100 stuks* 500 g aman­de­len 500 g bloem 500 g + ex­tra sui­ker 3 ei­e­ren 3 ei­dooi­ers 4 g va­nil­le­sui­ker 5 g zout ge­rasp­te schil van 1 si­naas­ap­pel 1½ el ho­ning 8 g bak­poe­der ei­wit om te be­strij­ken bak­pa­pier

1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 200°C / he­te­lucht: 180°C). Meng al­le in­gre­di­ën­ten be­hal­ve het ei­wit om te be­strij­ken tot een sa­men­han­gend deeg.

2 Vorm rol­len van ca. 4 cm dik van het deeg en leg ze op een met bak­pa­pier be­kle­de bak­plaat. Het deeg is plak­ke­rig dus ge­bruik voch­ti­ge han­den. Be­strijk de rol­len met ei­wit en be­strooi ze met sui­ker. Bak de rol­len ca. 30 mi­nu­ten in de oven. Neem ze uit de oven, laat ze ca. 15 mi­nu­ten af­koe­len en snijd ze in koek­jes van 1,5 cm breed.

3 Leg de koek­jes wat uit el­kaar of op hun zij en bak ze nog ca. 10 mi­nu­ten ver­der in de oven.

*Geen jaar­voor­raad can­tuc­ci­ni aan­leg­gen? Hal­veer naar ei­gen in­zicht de hoe­veel­he­den om min­der koek­jes te ma­ken.

Emil is re­dac­teur bij foodies. Hij eet graag Ita­li­aans van­we­ge zijn Ita­li­aan­se roots en zijn lief­de voor zoet en vet gaat door de maag, met al­le ge­vol­gen van dien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.