Goodies

Oost west, thuis best! Ge­niet van goe­de ko e en een bo­ter­ham met room­bo­ter in je ei­gen jne keu­ken.

Foodies - - INHOUD -

Ser­veer je ge­rech­ten in de­ze goodies en er is nie­mand die nog be­weert dat Ne­der­lan­ders saai en de­ge­lijk zijn ........... . . . . . . . . . . .

Op el­ke hoek van de straat vind je wel een ko ebar. Fijn, maar hoe zet je goe­de ko e thuis? Geen du­re es­pres­so­ap­pa­ra­ten en een ko eau­to­maat is al he­le­maal uit den bo­ze. Nee, een goe­degood lter­ko e zet je met de old Moc­ca­mas­ter. Ver­krijg­baar in ge­wel­di­ge kleu­ren zo­als goud, ro­ze en pas­tel­blauw. Prijs van­af 199,00 eu­ro. moc­ca­mas­ter.nl Thuis­ko­men is ook Hol­land­se kaas eten, niets jner dan weer je lo­ka­le pro­duc­ten te proe­ven. Met een lem­met een vis­sen­staart van hoort de­ze mes­sen­set thuis in el­ke Hol­land­se keu­ken. Prijs 12,99 eu­ro. sis­sy-boy.com/nl Voor een snel­le es­pres­so of ro­mi­ge cor­ta­do: de Deen­se de­signdrui­pen­de mok­ken stu­dio maakt in ver­schil­len­de kleu­ren ge­ïn­spi­reerd op de Ja­pan­se Yu­no­mi thee­kop­jes. Prijs van­af 25,00 eu­ro. ar­hoj.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.