Yvon­ne:

Foodies - - FOODNOTES -

“Het wer­ken op een kook­re­dac­tie is niet per se be­vor­de­lijk voor je lijn of ge­zond­heid. Want naast al­le food­post (cho­co­la­de, drop en nog meer cho­co­la­de en drop) die we krij­gen en de ge­rech­ten die we uit­tes­ten, gaan we ook re­gel­ma­tig op pad om lek­ke­re din­gen te proe­ven. Zo deed ik mij voor de­ze edi­tie te­goed aan kaas, kro­ket­ten en - voor de ba­lans - vers fruit (p. 14). Spe­ci­aal voor mijn col­le­ga's nam ik een fles puur zwar­te­bes­senap mee te­rug naar huis. Als ge­zon­de te­gen­han­ger van al die drop en cho­co­la­de. Be­dank me la­ter maar vrien­den!"

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.