Estée:

Foodies - - FOODNOTES -

Van mijn re­cep­ten in de­ze foodies is de ve­ge­ta­ri­sche kie­vits­bo­nen­sa­la­de met veld­sla (p. 76) één van mijn fa­vo­rie­ten. De Ne­der­land­se keu­ken staat oor­spron­ke­lijk nou niet echt be­kend om groen­ten en ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten. Dat is de ‘nieuw’ in mijn kook­boek De Nieu­weNe­der­land­seKeu­ken."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.