Lot­te:

Foodies - - FOODNOTES -

“Sa­men met cu­li col­le­ga’s uit Hol­land­se uit­hoe­ken ar­ri­ve­ren we op de Ves­ter­bro­ga­de om in pret­park Ti­voli in Kopen­ha­gen on­ze perstrip te be­gin­nen. Tus­sen de prach­tig aan­ge­leg­de tui­nen, de sprook­jes­ach­ti­ge ge­bou­wen en het nos­tal­gi­sche reu­zen­rad uit 1943 vin­den we Lakrids. Bij Lakrids eet ik een dro­pijs­je be­spren­keld met raw li­quori­ce pow­der en een licht­zoe­te drop­si­roop. En zo be­gint een on­ver­ge­te­lij­ke perstrip op be­zoek bij Johan Bülow, de man die drop ma­ken ver­an­der­de in een kunst­vorm.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.