De­len

Foodies - - VOORWOORD -

Ik zie hem nog zo in de ven­ster­bank staan. Her­man. Wie? Her­man. Waar an­de­ren een Ta­ma­got­chi had­den, voer­de en roer­de ik trouw mijn Her­man. Dé cu­li­nai­re ex­pe­ri­men­te­le ket­ting­brief voor kin­de­ren. Na ne­gen da­gen gis­ten, was één deel klaar om mee te gaan bak­ken. De rest ver­deel­de ik over ver­schil­len­de bak­jes om hem door te ge­ven aan mijn klas­ge­noot­jes, met hand­lei­ding. Niet ie­der­een was blij met het on­dui­de­lij­ke meng­sel, maar wan­neer er bij de door­zet­ters na 10 da­gen een vriend­schaps­brood (lees ‘ca­ke’) op ta­fel stond, werd Her­man toch wel ge­waar­deerd. Pas ge­le­den re­a­li­seer­de ik me dat mijn huis­ge­noot Her­man een voor­bo­de was voor mijn in­te­res­se in zuur­de­sem, die nu lek­ker staat te prut­te­len en gis­ten in mijn keu­ken. Zuur­de­sem die mijn zus ja­ren ge­le­den aan mij heeft door­ge­ge­ven, in­clu­sief in­struc­ties en re­cep­ten om van die rus­tie­ke en licht­zu­re bro­den te ma­ken. Maan­de­lijks de­len we in foodies mooie re­cep­ten, leu­ke weet­jes en ach­ter­grond­ver­ha­len. Maar dit ok­to­ber­num­mer, een ma­gi­sche maand met won­der­lij­ke pad­den­stoe­len, knal­len­de kleu­ren en mis­ti­ge da­gen draait nog meer om de­len dan nor­maal. We de­len de mooi­ste smaak­com­bi­na­ties met de min­der be­ken­de pad­den­stoe­len (p. 14). Wild­pluk­ker Ria deelt haar ont­dek­kin­gen in het bos - waar je me al­vast van ziet proe­ven - (p. 24) en met het eer­ste deel ‘start je ei­gen zuur­de­sem’ kun jij de­ge­ne zijn die de­ze won­der­lij­ke bor­re­len­de en gis­ten­de star­ter met an­de­ren gaat de­len (p. 104). Ook de ge­rech­ten pas­sen per­fect in het the­ma: smeu­ï­ge oven­scho­tels (p. 44), heer­lijk wild (p. 86), spec­ta­cu­lai­re ca­kes (p. 90) en de sma­ken van het sei­zoen (p. 54). Ze sma­ken het lek­kerst wan­neer je ze deelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.