Bestel je ei­gen pak­ket

Foodies - - REPORTAGE -

Ex­clu­sief voor le­zers van foodies biedt Gr­een Mushroom Farm het vol­gen­de pad­den­stoe­len­pak­ket aan. Het pak­ket is be­schik­baar van 24 sep­tem­ber tot 16 ok­to­ber. Shii­ta­ke mi­ni . . . . . . . . . . . . 150 gr Shii­ta­ke me­di­um . . . . . . . . 200 gr Shii­ta­ke ma­cho . . . . . . . . . . 12 st Eryn­gii me­di­um . . . . . . . . . 4 st Eryn­gii mi­ni . . . . . . . . . . . . . 150 gr Shi­me­ji wit . . . . . . . . . . . . . . 200 gr Shi­me­ji bruin . . . . . . . . . . . . 200 gr Eno­ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr Gol­den eno­ki . . . . . . . . . . . . 150 gr Cham­pig­non wit. . . . . . . . . 12 st Cham­pig­non kas­tan­je . . . 12 st Por­to Bel­lo . . . . . . . . . . . . . . 4 st Oes­ter­zwam tros . . . . . . . . 200 gr Oes­ter­zwam mix. . . . . . . . . 200 gr Gi­rol­les/Can­ta­rel­les . . . . . . 200 gr Het pak­ket wordt na een per­soon­lij­ke be­stel­ling bij Fred (fred@green­mushroom­farm.nl) op de juis­te tem­pe­ra­tuur ver­zon­den met spe­ci­aal vers­ver­voer van Pos­tNL. Bij een be­stel­ling op maan­dag of dins­dag, heb je het pak­ket aan het ein­de van de week in huis. Na be­zor­ging is het pak­ket ge­koeld ca. 7 da­gen houd­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.