Proef de herfst in de Ach­ter­hoek

Foodies - - GREENCO FOODIES -

In het na­jaar, wan­neer de bla­de­ren van de bo­men val­len, de da­gen kor­ter wor­den en bin­nen de open­haard aan gaat, wrijft me­nig wild­lief­heb­ber zich weer in de han­den. Het wild­sei­zoen is ge­o­pend! En waar kun je dat be­ter er­va­ren dan in de streek die op dat ge­bied een rij­ke tra­di­tie kent? Met een be­zoek­je aan de Ach­ter­hoek doe je je smaak­pa­pil­len een groot ple­zier. Maar niet al­leen voor de gas­tro­no­mie reis je naar de Ach­ter­hoek, de re­gio is bij­voor­beeld rijk aan toon­aan­ge­ven­de mu­sea en be­schikt over een bij­zon­der af­wis­se­lend land­schap dat ge­sierd wordt met kas­te­len en land­goe­de­ren en his­to­ri­sche stad­jes. Een dag­je Ach­ter­hoek is ei­gen­lijk niet ge­noeg, maak er ge­lijk een heer­lijk week­end­je weg van!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.