Zelf­ge­maakt ge­zou­ten spek

Foodies - - BOEK -

Gill: “Dit is een on­ge­loof­lijk een­vou­di­ge ma­nier om zelf ge­zou­ten spek te ma­ken. Ie­der­een kan het, je hebt er geen spe­ci­a­le spul­len voor no­dig, er kan ei­gen­lijk niets mis­gaan en het re­sul­taat is zo fan­tas­tisch dat ik het ie­der­een aan­raad die van lek­ker eten en ko­ken houdt. Je be­gint met het ma­ken van een dro­ge pe­kel: een com­bi­na­tie van zout, sui­ker, spe­ce­rij­en en krui­den. Hier­mee wrijf je het var­kens­vlees in. Vijf da­gen la­ter heb je ge­zou­ten spek. Ik hang het spek meest­al een paar we­ken in zijn ge­heel op een koe­le, dro­ge plaats voor ik er plak­jes van snijd, maar na het zou­ten blijft het spek maan­den goed.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.