Spelt­wa­fels met ge­weld fruit

Foodies - - BOEK -

Gill: “Het eni­ge wat mijn jong­ste doch­ter echt wil­de voor kerst, was een wa­fel­ij­zer. En die kreeg ze ook. (Dat had echt niets met mij te ma­ken.) Voor ze ’s och­tends naar school gaat, bakt ze een paar wa­fels voor zich­zelf. Zo­dra ze weg is, bak ik er ook een paar voor me­zelf! Dit is een van mijn fa­vo­rie­te ma­nie­ren om ze te eten. Het ge­wel­de fruit is zo’n beet­je over­al lek­ker op, maar past het bes­te bij kro­kan­te, lich­te, noot­ach­ti­ge spelt­wa­fels.”

Gill: “Tijd ma­ken om te ko­ken is een van de be­lang­rijk­ste din­gen die ik in mijn le­ven doe.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.