Pom­poen, rood­lof, ha­zel­no­ten en ro­ze­ma­rijn

Foodies - - BOEK -

Gill: “Bij sim­pel ko­ken gaat het er­om dat je de ba­lans tus­sen smaak en tex­tuur be­grijpt en hoe de­ze com­po­nen­ten op een bord zul­len sa­men­wer­ken. Als je maar drie of vier in­gre­di­ën­ten ge­bruikt, kun je je ner­gens ver­stop­pen, dus al­le in­gre­di­ën­ten moe­ten er­in zit­ten met een re­den, of je moet ze weg­la­ten. De­ze herfst­sa­la­de maakt dit punt een stuk dui­de­lij­ker, op een uit­voer­ba­re, ple­zie­ri­ge ma­nier. Ik heb ste­vi­ge stron­ken rood­lof ge­bruikt, maar je kunt ook par­ten ra­dic­chio ge­brui­ken, een van mijn an­de­re fa­vo­rie­te bit­te­re blaad­jes.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.