Be­wa­ren

Foodies - - BROOD -

Wan­neer je de star­ter een tijd­je niet ge­bruikt, kun je hem het bes­te af­ge­slo­ten be­wa­ren in de koel­kast – hier­door ver­min­dert de ac­ti­vi­teit van de gis­ten. Bak je een week hele­maal niet, voed de star­ter dan met 50 g bloem (meng­sel van tar­we- en rog­ge­bloem) en 50 g wa­ter en zet de star­ter te­rug in de koel­kast. Zo houd je de star­ter in le­ven. Zo­lang je de star­ter in de koel­kast be­waart, kun je hem na een paar we­ken ‘ver­waar­lo­zing’ nog pri­ma tot le­ven wek­ken. Het is dus niet no­dig om je star­ter on­der te bren­gen naar een zuur­de­sem­star­ter­ho­tel (die be­staan echt!) wan­neer je bij­voor­beeld op va­kan­tie gaat. Schenk na en­ke­le we­ken stil­stand het even­tu­eel ont­sta­ne vocht weg, voed je star­ter en laat hem op ka­mer­tem­pe­ra­tuur staan. Her­haal even­tu­eel de vol­gen­de dag als er dan nog geen bel­le­tjes zijn ont­staan. Be­merk je dan nog geen ac­ti­vi­teit, dan kan het tijd zijn om een nieu­we star­ter te ma­ken. Ga je een brood bak­ken, neem de star­ter dan een dag van te­vo­ren uit de koel­kast en voed hem. Laat tot ge­bruik staan op ka­mer­tem­pe­ra­tuur zo­dat de star­ter weer op krach­ten kan ko­men. Houd er re­ke­ning mee dat je de star­ter al­tijd moet voe­den met meer bloem en wa­ter dan je no­dig hebt voor je brood­re­cept, zo­dat je star­ter over­houdt voor je vol­gen­de bro­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.