Bi­stro Ber­la­ge

Foodies - - NOG EENTJE DAN -

Heer­lijk lun­chen op het zon­ni­ge ter­ras aan het prach­tig ge­res­tau­reer­de Beurs­plein? Ge­nie­ten aan de spec­ta­cu­lai­re ei­land­bar van een bor­rel, al dan niet ver­ge­zeld met een gar­na­len­kro­ket of Zeeuw­se creu­ses? Tij­dens het di­ner ver­rast wor­den door de prach­ti­ge ge­rech­ten, veel­al van Am­ster­dam­se bo­dem? Bij Bi­stro Ber­la­ge kan het, tot snel! bistro­ber­la­ge.com - AM­STER­DAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.