De sim­pel-be­lof­te

Foodies - - GOODIES VOOR FOODIES -

S= snel. “Als je de in­gre­di­ën­ten in huis hebt, de mes­sen ge­sle­pen zijn, de oven is voor­ver­warmd en het aan­recht is op­ge­ruimd, kun­nen de­ze re­cep­ten in min­der dan 30 mi­nu­ten op ta­fel staan.”

i= in­gre­di­ën­ten; niet meer dan 10. “Mee­stal val ik voor de ver­lei­ding om sma­ken en tex­tu­ren in di­ver­se la­gen op el­kaar te sta­pe­len, maar de we­ten­schap dat ik dat voor dit boek niet kon doen was ei­gen­lijk een soort be­vrij­ding.”

m= maak van te­vo­ren. “Ot­to­leng­hi-ge­rech­ten draai­en al­tijd om vers­heid. Krui­den en bla­de­ren hou­den niet van wach­ten. Toch zijn er al­ler­lei ma­nie­ren om een maal­tijd gro­ten­deels voor­uit te ma­ken, zon­der dat de vers­heid daar­on­der lijdt.”

p= pro­vi­sie­kast. “Je zult mis­schien nog iets moe­ten ko­pen, maar mijn ge­dach­te was dat je on­der­weg naar huis maar bij één win­kel langs hoeft en geen lan­ge bood­schap­pen­lijst hoeft te ma­ken en af te wer­ken.”

e= een­vou­di­ger dan je denkt. “Soms kun­nen de sim­pel­ste din­gen ie­mand van de wijs bren­gen: cous­cous of rijst prach­tig luch­tig la­ten wor­den of een ei vol­maakt ko­ken.”

l= lui. “Het gaat hier om lang­zaam ge­gaar­de stoof­scho­tels die zacht­jes staan te sud­de­ren op het for­nuis ter­wijl jij in de tuin bent, of kip­pen­bou­ten die een nacht in de ma­ri­na­de staan en sim­pel­weg in een braad­slee in de oven ge­zet hoeft te wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.