GET THE LOOK OF Alexis Ma­bi

Gloss - - Beauty -

De moe­der van Alexis had zo’n in­te­res­se in mo­de dat ze al snel haar zoon leer­de hoe hij met naald en draad moest om­gaan. Als teen­a­ger kleed­de hij zijn he­le fa­mi­lie om zich la­ter te ont­pop­pen tot de­sig­ner bij de groot­ste mo­de­hui­zen, voor­dat hij zijn ei­gen la­bel in­tro­du­ceer­de. Het klopt dus toch, jong ge­leerd, oud ge­daan ... Mam??? sa­men Co­lor­sto­ries en zijn Ingrid Bur­ger en Pier­re Meij schrij­ven en pro­mo­tie­bu­reau in beauty te­vens part­ner van Co­lor­crew, events Ma­ke-up & Sty­ling. én The Col­le­ge - Aca­de­my for Hair, www.co­lor­sto­ries.nl www.co­lor­crew.nl www.the-col­le­ge.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.