“We wer­ken sa­men en ha­len het bes­te uit el­kaar”

Gloss - - Stars -

Vast­be­ra­den­heid en ver­bin­ding

De vijf da­mes van The La­dies of Soul be­grij­pen hoe het werkt en pas­sie. De lief­de voor mu­ziek is wat hen al vier jaar lang ver­bindt. “Het is heel in­spi­re­rend om met krach­ti­ge vrou­wen te wer­ken”, zegt Ber­get. “Je hebt al­le­maal je be­zig­he­den. Can­dy is al­tijd aan het toe­ren. Eds­i­lia is al­tijd aan het werk. We heb­ben al­le­maal een enorm druk le­ven. Het is heel in­spi­re­rend om te zien hoe zij dat doen en met hen te wer­ken.” Grit-girls wor­den niet ge­ken­merkt door de haat- en nijd die bij it-girls nog­al eens tot leeg­hoof­di­ge me­dia­ru­zies leid­de. Het is het ta­lent, de toe­wij­ding aan dit ta­lent en de be­reid­heid om daar je hart en ziel in te leg­gen en de vast­be­ra­den­heid om het ook te doén, dat zorgt voor ver­bin­ding. “Als ik naar Trijn­tje, Can­dy, Ber­get en Glen­nis kijk, dan haal ik heel veel in­spi­ra­tie uit hun car­ri­è­re”, zegt Eds­i­lia. “We wer­ken sa­men en ha­len het bes­te uit el­kaar. Ik vind het ook al­tijd heel mooi om te zien dat wat er thuis ook speelt, je kin­de­ren, je ge­zin, je fa­mi­lie, je ou­ders, je bij el­kaar komt en dit ge­woon doet in al­le druk­te. Dat is voor mij po­wer. En hoe moe je ook bent voor een op­tre­den; als je er staat, dan gaat de knop om. Mu­ziek is mijn me­di­cijn. Of ik nou ver­drie­tig ben, of het zwaar heb, ik haal mijn kracht uit mu­ziek. En als ik dan men­sen zie stra­len en zie dat ze blij zijn met wat ik doe, dan neemt die kracht al­leen maar toe.”

Moet ik dit wel doen?

“Ik ben in­mid­dels moe­der van drie kin­de­ren en soms zijn er wel eens mo­men­ten dat ik denk: moet ik dit nou wel doen?” zegt Trijn­tje Oos­ter­huis. ‘Soms heb je nou een­maal pri­o­ri­tei­ten die op een heel an­der vlak lig­gen. Maar als je zo’n pas­sie hebt, zo­als met zin­gen, dan is dat toch ie­de­re keer waar je voor gaat staan. Ik kan me voor­stel­len dat er veel is in het even dat ik zou kun­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.