“Ik hou van jou, maar ik heb Jac­kie no­dig”

Gloss - - Stars -

Hu­we­lijks­aan­zoek blijft uit

Het pu­bliek en de en­tou­ra­ge van Onas­sis zien Cal­las als zijn part­ner. Ze woont in een ap­par­te­ment in Mo­na­co, waar de Chris­ti­na ligt af­ge­meerd in de ha­ven. Maar ze is zo vaak op het schip te vin­den, dat de be­man­ning haar La Pa­tron­ne noemt. Ze over­legt met de chef over de me­nu’s en fun­geert als gast­vrouw tij­dens di­ners aan boord. Ma­ria Cal­las wil meer. Ze droomt van een echt ge­za­men­lijk le­ven, van een echt thuis. Maar Onas­sis is te on­rus­tig, kan nooit lang op één plek blij­ven – niet voor niets houdt hij zo­veel van de Chris­ti­na, zijn be­we­gen­de wo­ning. Ma­ria hoopt dat Aris­to haar ein­de­lijk ten hu­we­lijk zal vra­gen als haar schei­ding in 1966 wordt uit­ge­spro­ken – Onas­sis is al eer­der ge­schei­den. Maar Aris­to zwijgt. Cal­las over­tuigt zich­zelf er­van dat ook zon­der een brui­loft hun re­la­tie spe­ci­aal is. En ze houdt zich voor dat die an­de­re vrou-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.