1 ki­lo per week af­val­len

Gloss - - Mode -

Na­tuur­lijk wil­den we de me­tho­de van Ma­bel zelf uit­pro­be­ren. Op een re­dac­tie waar elk di­eet al voor­bij is ge­ko­men en meest­al bin­nen een week al­weer in de prul­len­bak is ge­mikt om­dat het tijd­ro­vend, duur en niet e ec­tief is, was on­ze ver­ba­zing na een paar we­ken vas­ten groot. Wij ko­zen voor de me­tho­de 19:5 waar­bij we de he­le dag alert aan het werk wa­ren en om 17 uur ge­za­men­lijk een ont­bij­tje na­men. Daar­na kon­den we naar huis om ge­zel­lig sa­men met on­ze lief­des, kin­de­ren of vrien­din­nen te eten en van een wijn­tje te ge­nie­ten. Al bin­nen een week werd ge­con­sta­teerd dat de vet­mas­sa niet al­leen af­nam maar de weegschaal ge­mid­deld een ki­lo min­der aan­gaf! Hal­le­lu­jah, en dat zon­der hon­ger en mét wijn, kaas en noot­jes! Ie­de­re dag vul­den we on­ze eet­dag­boe­ken in en stuur­den de­ze naar Ma­bel waar­na we haar feed­back kre­gen, die re­gel­ma­tig in­hield dat we iets min­der fruit of wijn moch­ten in­ne­men en iets meer ei­wit­ten, maar on­danks de­ze be­gin­ners­dwa­lin­gen was het re­sul­taat rond­uit fan­tas­tisch. Net als ons hu­meur. Wil jij dit ook? Dat kan! Het boek van Ma­bel kost € 47,- en ver­telt je al­les wat je moet we­ten om van In­ter­mit­tent Fas­ting ook jouw suc­ces­for­mu­le te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.