Crè­me

Gloss - - Mode -

An­ne­ma­rie Bör­lind schreef ge­schie­de­nis met haar one-li­ner: “Als ik het niet kan eten, smeer ik het niet op mijn huid.” De quo­te werd door ve­len her­haald, maar is van de­ze pi­o­nier op het ge­bied van na­tuur­lij­ke huid­ver­zor­ging. Te­gen­woor­dig is An­ne­ma­rie een jn­proe­ver want haar huid­ver­zor­gings­lijn voor de vijf­tig plus huid, of zo­als zij het we­der­om zo tre end zegt, de veel­ei­sen­de huid, laat zich le­zen als een ver­ruk­ke­lijk kerst­me­nu: vi­ta­mi­nes, bo­ta­nisch hy­a­l­uron­zuur én wit­te tru el. Al­le in­gre­di­ën­ten zijn met zorg ge­ko­zen om het na­tuur­lij­ke re­ge­ne­ra­tie­pro­ces van de huid te ac­ti­ve­ren, de huid­ei­gen col­la­geen­pro­duc­tie te sti­mu­le­ren en de diep­te van de rim­pels te re­du­ce­ren. In de lijn is veel aan­dacht voor een mil­de rei­ni­ging die de huid al di­rect hy­dra­teert. In de avond kan dit aan­ge­vuld wor­den met een heer­lij­ke pee­ling die ruw huid­cel­len ver­wij­de­ren, de cel­ver­nieu­wing ac­ti­veert en de huid zij­de­zacht maakt. Hier­na is de huid klaar voor het lif­ten­de se­rum en de, even­eens lif­ten­de, dag­crè­me. Voor de nacht heeft de Na­tu­roy­a­le-lijn een rij­ke crè­me die de huid vi­ta­li­seert en aan­zet tot cel­ver­nieu­wing. Voor de oog­con­tou­ren is er de Bi­o­lif­ting Eye and Lip Con­tour met cham­pag­ne­blad en sze­chu­an­pe­per. Dit is het me­nu dat ie­de­re vrouw voor Kerst op haar bord wil vin­den. Voor prij­zen en ver­koop­in­for­ma­tie: www.boer­lind.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.