Ben je toe aan een Gloss Me­ta­mor­fo­se?

Gloss - - Make Over -

Ad Pe­ters, top­kap­per In­ter­coi ure:

“Door­dat het vo­lu­me bij de kaak­lijn zat, maak­te het de uit­stra­ling van Ma­ri­na wat triest. Ik heb het vo­lu­me om­hoog ge­bracht. De uit­groei heb ik don­ker­der ge­maakt en de pun­ten juist wat lich­ter, hier­door lijkt het haar vol­ler. Het haar is na­tuur­lijk ge­droogd met een bor­stel en een föhn.”

Ar­jan Glim­mer­veen, ont­wer­per van mo­de­merk Sus­skind:

Ma­ri­na is een vlot­te da­me, door haar cou­pe heeft ze een pit­ti­ge, vrou­we­lij­ke uit­stra­ling ge­kre­gen, waar de­ze out t uit­ste­kend bij past.”

Ma­ri­am na­mens Ma­ke-up Stu­dio:

“Ma­ri­na’s ge­zicht heb ik een war­me gloed ge­ge­ven door het ge­bruik van een bron­zer. Op haar lip­pen een fel­le lip­pen­stift zo­dat de­ze er­uit sprin­gen en haar ogen wat don­ker­der ge­maakt voor een mooie clas­sic look.”

Meld je dan nu aan!

Meld je nu aan via re­dac­tie@gloss­ma­ga­zi­ne.nl, on­der de noe­mer Gloss Me­ta­mor­fo­se, en mo­ti­veer waar­om jij een nieu­we look ver­dient. Ver­geet niet om een re­cen­te foto van je­zelf mee te stu­ren. Aan­mel­den kan ook via www.gloss­ma­ga­zi­ne.nl/me­ta­mor­fo­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.