DOORSNEE

Gloss - - Beauty -

Hoe ge­wo­ner een ge­zicht, hoe aan­trek­ke­lij­ker het wordt ge­von­den. Er is een stu­die ge­daan waar­bij men­sen por­tret­fo­to’s be­oor­deel­den. De ge­lijk­ma­tig­ste ge­zich­ten wer­den het aan­trek­ke­lijkst ge­von­den. Rim­pels, sche­ve neu­zen, a­sym­me­tri­sche ogen en slech­te huid scoor­den laag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.