KINDERLIJK

Gloss - - Beauty -

Vrou­wen met een kinderlijk ge­zicht wor­den aan­trek­ke­lijk ge­von­den. Gro­te ron­de ogen, een hoog ge­welfd voor­hoofd, een klei­ne kin en neus roe­pen bij man­nen ver­zor­gings­ en be­scher­mings­re­flexen op. Pro­to­ty­pe van een ‘kind­vrouw­tje‘ is Bri­git­te Bar­dot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.