1x

Gloss - - Beauty -

Va­len­ti­no tas t.w.v. € 110,-

Tas­sen van Ma­rio Va­len­ti­no dat je een sexy, unie­ke vrouw mag zijn. Va­len­ti­no geeft je ook dat ge­voel en wor­den. Het ma­te­ri­aal van ge­se­lec­teerd op kwa­li­teit ple­zier van hebt. Loop stad of ga je naar een an­de­re vrou­wen ja­loers lig­gen, ga voor kwa­li- www.we­hkamp.nl en ge­ven je het ge­voel en on­af­han­ke­lij­ke by Ma­rio Va­len­ti­no dat mag ze­ker ge­zien de tas­sen is zorg­vul­dig zo­dat je er ja­ren­lang je met de­ze tas door de feest, ge­ga­ran­deerd dat wor­den. Laat de­ze kans niet teit en win de­ze sexy tas! www.in­st­agram.com/ va­len­ti­no­hand­bags.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.