Syl­vie Meis (38)

Gloss - - Health -

NA­TAS­JA: “Be­grijp me niet ver­keerd, Syl­vie heeft prach­tig mooi lang haar. Maar oh, wat gaf dat kor­te kop­pie haar een krach­ti­ge per­soon­lijk­heid. Zo vrou­we­lijk, on­af­han­ke­lijk en sen­su­eel. Dus er­af met die weel­de­ri­ge lok­ken en het pit­ti­ge kor­te kop­pie te­rug. Scheelt haar ook enorm veel tijd in de och­tend! Wat wel be­lang­rijk is voor een kort kop­pie, is het pro­duct waar je mee werkt. Wil je het speels om­hoog, dan heb je een wat ste­vi­ger pro­duct no­dig zo­als een klei. Wil je juist een strak­ke glad­de look dan is dit goed te doen met een soft wax.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.