Weegschaal

24-9 t/m 23-10

Gloss - - Horoscoop -

De lief­de tus­sen jou en je lo­ver spat er­van­af. Jul­lie hou­den veel re­ke­ning met el­kaar en pro­be­ren zo veel mo­ge­lijk tijd sa­men door te bren­gen. Ben je sin­gle? Dan is dit jouw tijd, jij legt erg mak­ke­lijk con­tact.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.