HERKEN ZELF

Gloss - - Seks & Psyche -

Heb jij last van een som­be­re stem­ming, waar­door je niet meer kunt ge­nie­ten van al­les waar je voor­heen wel ge­luk­kig van werd? In het na­jaar neemt de hoe­veel­heid men­sen die zich bij een huis­arts mel­den met de­pres­sie­ve klach­ten enorm toe. De­ze sei­zoens­ge­bon­den de­pres­sie be­gint in het na­jaar, neemt toe in de win­ter en na de feestdagen be­reikt het een hoog­te­punt.

De symp­to­men zijn: • Som­ber­heid • Neer­slach­tig ge­voel • Prik­kel­baar • Ver­moeid­heid • Veel sla­pen • Veel eten • Ge­wichts­toe­na­me • Wei­nig ener­gie • Hui­le­rig

Wat kun je er­aan doen?

Al­ler­eerst, de be­lang­rijk­ste oor­zaak van een win­ter­de­pres­sie is de ge­rin­ge hoe­veel­heid zon­licht waar­mee je het in de­ze don­ke­re maan­den moet doen. Dit rant­soen licht doet meer met

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.