14 no­vem­ber 2016 – 31 ja­nu­a­ri 2017

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Win­ter Ef­te­ling

Ge­niet van warm­te­vol win­te­ren­ter­tain­ment tij­dens de Win­ter Ef­te­ling. Kom rond­jes schaatsen op de ijs­baan, lang­lau­fen over de 450 me­ter lan­ge baan, of ge­nie­ten van een heer­lijk warm drank­je in het ijs­pa­leis. Ver­der zijn de ove­ri­ge at­trac­ties open zo­lang het weer het toe­laat en zijn er spe­ci­a­le win­ter­shows waar jij je ogen uit kan kij­ken. Maak er een war­me win­ter van met je vrien­den en fa­mi­lie! www.ef­te­ling.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.