ZO OVERBRUG JE DE VERSCHILLEN

Gloss - - Eerste Pagina -

Oké, het is waar ... je moet wel eerst we­ten wat IT be­te­kent, om te be­grij­pen dat nu dus GRIT he­le­maal de trend is. De It-girls zijn de mo­de­pop­pe­tjes, de sty­ling­meis­jes. Ben je een Grit-girl, dan heb je door­zet­tings­ver­mo­gen en pas­sie voor dat­ge­ne wat je doet. Laat mij dus maar een Grit-girl zijn; mijn gro­te pas­sie is bla­den­ma­ken. El­ke maand weer er­voor zor­gen dat het de al­ler­mooi­ste Gloss wordt. Pas­sie heb ik voor mijn nieu­we lief­de en mijn kin­de­ren. Ik vecht als een leeuw voor hun en nou, nou, wat heb ik moe­ten strij­den om mijn nieu­we lief­de voor­goed bij mij te krij­gen. De aan­hou­der wint. Dat ik daar­mee ook een te­gen­pool in huis zou ha­len, laat het af en toe een beet­je knet­te­ren in huis. Maar ja, wat wil je; ik ben hart­stik­ke extrovert en hij introvert. Daar­mee was een on­der­werp ge­bo­ren voor de­ze nieu­we Gloss. Waar­om trek­ken te­gen­po­len el­kaar aan en hoe kun je het goed uit­hou­den met el­kaar, zon­der de be­ken­de er­ger­nis­sen te ui­ten? De­ze Gloss staat boor­de­vol tips over hoe je dit moet doen. En waar ik zelf he­le­maal blij van word, is dé nieu­we ma­nier om dat vet­rand­je rond mijn buik weg te krij­gen. Re­den ge­noeg om snel te gaan ge­nie­ten van de­ze Gloss, waar­in we na­tuur­lijk ook weer veel mooie ca­deaus weg­ge­ven. Kijk maar op www.gloss­ma­ga­zi­ne.nl

An­ge­la Schijf met echt­ge­noot Tom

Sa­men met mijn an­de­re pas­sie, Theo ,in de stad van de lief­de: Pa­rijs. Na de dead­line van de­ze Gloss een hap­je eten bij Bi­stro Flo­res in Nij­me­gen, waar ik door ei­ge­naar El­roy al­tijd gast­vrij ont­van­gen word. Een van mijn pas­sies is bla­den ma­ken. Van­af 1 no­vem­ber ligt de BLING in de win­kel. Of neem een abon­ne­ment op Gloss, dan krijg je hem er­bij!

De­ze nieu­we 70’s owers-col­lec­tie van AMJOYA is ge­maakt van bu el­hoorn met daar­op hand­ge­schil­der­de bloe­men. Ook de­ze col­lec­tie is ein­de­loos te com­bi­ne­ren door het be­ken­de mix and match-sys­teem. Door­dat de­ze han­gers hand­ge­schil­derd zijn, is er geen paar het­zelf­de en maakt dit het ex­tra ex­clu­sief! Prijs €89,95 www.mo­de­ac­cent.nl

Even langs mijn fa­vo­rie­te cos­me­tisch arts Joost Kroon voor een prik­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.